Akaryakıt ve sigarada ÖTV kaçağı zorlaşıyor

Maliye Bakanlığı, akaryakıt, alkollü içkiler, sigara ve motorlu taşıtlardaki ÖTV’ye yönelik tebliğlerde değişiklik yaptı. Düzenlemelerle, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerde kolluk kuvvetlerinin daha etkin rol oynaması imkanı doğdu.

Akaryakıt, alkollü içkiler, sigara ve motorlu taşıtlarda vergi kaçırmak amacıyla kullanılan işlemleri engellemeye yönelik yapılan kanun değişikliklerinin uygulanması amacıyla yapılan tebliğ değişikliği yayımlandı. Düzenlemelerle, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerde kolluk kuvvetlerinin daha etkin rol oynaması imkanı doğdu. Motorlu taşıtlarda ise ithal araçlarda birim değerlerini düşük gösterme yoluyla yapılan vergi kaçakçılığına karşı getirilen asgari değer uygulamasının nasıl gerçekleştirileceği belirtildi.

Taşıt araçlarına yönelik olarak yayımlanan tebliğde, araçların KDV matrahı hesaplamasında kullanılan bütün unsurları içerecek şekilde özel tüketim vergisine konu olacağı tekrarlanarak, ticari teamüllere uygun indirimin mümkün olduğu belirtildi. Buna karşılık, her halükarda alınacak ÖTV’nin, alıcının malı alış bedeli ile bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrahı üzerinden hesaplanan vergiden az olamayacağı hükmü getirildi.

Taşıt Fiyatlarını Artıracak

ÖTV’nin hesaplamasında getirilen asgari bedel tutarı, satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise üreticinin satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olanı ÖTV beyanına esas teşkil edecek. Motorlu taşıtlarının tesliminde yapılan iskontoda, satışa konu bedelin en fazla yüzde 10’u vergi matrahı indirimi konusu yapılabilecek. Satıcının faturası üzerinde yazılı bedel vergiye konu tutar olarak kabul edilecek. Belgeye dayanmayan iskonto geçerli sayılmayacak.

Kolluk Kuvvetlerine Yetki

Tebliğlerde yapılan değişiklikle, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilere yönelik olarak getirilen kanuni hükümlere de uyum düzenlemesi yapıldı. Buna göre müteselsil sorumluluk kavramının genişletilmesi amacıyla yapılan düzenleme kapsamında, ulusal marker bulunmayan akaryakıt ürünleri bulunduran, bandrolsüz sigara ve içkilerin ikinci elden dağıtımında, ürettirilmesinde ya da taşınmasında sorumluluk tespiti için, kolluk kuvvetlerinin her türlü denetim ya da incelemesinde, bu türden ürünlerle karşılaşıldığında tutanak tutması esası getirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir