KOBİ kredileri yüzde 36 arttı

KOBİ’lere kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı 2013 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 36 artarak 271,4 milyar liraya ulaştı.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlendiği bilgilere göre, KOBİ’lere verilen toplam kredilerin yüzde 42,3’üne karşılık gelen 114,9 milyar liralık kısmı orta büyüklükteki işletmelere kullandırıldı. Söz konusu türdeki işletmelere kullandırılan kredi tutarı 2012’ye oranla yüzde 39,2 arttı. Bunu 85,7 milyar lira ile küçük işletmeler, 70,8 milyar lira ile mikro işletmelere kullandırılan krediler izledi.

Müşteri sayıları açısından değerlendirildiğinde KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı bir yıl içinde 375 bin 831 artarak 2 milyon 693 bin 165’e ulaştı. Toplam müşteri içinde en fazla payı yüzde 74,5 oran ve 1 milyon 6 bin 292 adet ile mikro işletme niteliğindeki müşteriler aldı.

 

 

 

 

kaynak

Kredi kartı taksidine 9 ay sınırı

BDDK Başkanı Öztekin, kredi kartı taksitlerini 9 ayla sınırlandıracaklarını açıkladı. Binek araç kredilerine ‘konut’taki uygulama geldi

Kredi kartlarıyla ilgili yapılacak düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Hazırlanan taslağa göre; genel taksit sayısı, mevcut ortalama taksit sayısı olan 9 ayla sınırlandırılacak.

Elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6 ayı geçemeyecek.

Beyaz eşya ve mobilya alımlarında taksit üst sınırı ise 12 ay olacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mukim Öztekin, “Bireysel Kredilerle İlgili Üç Yeni Düzenleme Taslağı”na dair basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Orta Vadeli Plan (OVP) ve 2014 Yılı Programında öngörüldüğü üzere, tasarrufların artırılması ve artan yurtiçi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi amacı doğrultusunda, Kurumumuz tarafından bireysel kredilere ilişkin üç yeni düzenleme taslağı hazırlanmıştır. Bu yolla hane halkları borçluluğunun daha sağlıklı gelişmesine ve nihayetinde Türkiye ekonomisinin yüksek ve istikrarlı büyüme dinamiği yakalamasına katkı verilmesi amaçlanmıştır.

Düzenleme taslaklarından biri ile kredi kartlarının taksitlendirilmesine sınırlamalar getirilmektedir. Genel taksit sayısı, mevcut ortalama taksit sayısı olan 9 ayla sınırlandırılacaktır. İlaveten, farklı sektör kategorilerinde farklı taksit sayıları öngörülmektedir. Taslakta, elektrikli ve elektronik eşya ile bilgisayar alımları, araç kiralama, telekomünikasyon ve kuyumculukla ilgili işlemlerde taksit sayısı 6 ay ile sınırlandırılırken, beyaz eşya ve mobilya alımlarında taksit üst sınırı 12 ay olarak belirlenmiştir. Gıda ve akaryakıt alımlarında taksitlendirmeye herhangi bir şekilde olanak verilmemiştir.

Taşıt kredilerine ‘konut’taki uygulama geldi

Bir diğer düzenleme taslağı ile, binek araç ediniminde kullanılacak taşıt kredilerine de yeni sınırlamalar getirilmiştir. Bu sektörde kullanılacak kredilerde konut kredilerinde olduğu gibi, kredi kullananların kredi tutarına bağlı olarak kredi teminat oranı uygulamasına gidilecektir.

Hazırladığımız düzenleme taslağında kredilendirme oranı, taşıt değerinin elli bin Türk Lirası ve altı olması halinde %70; taşıt değerinin elli bin Türk Lirasını aşması halinde ise bedelin elli bin Türk Lirasına kadar olan kısım için %70, elli bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için %50 olarak sınırlandırılmaktadır.

Yeni düzenleme taslağı çerçevesinde, konut kredileri hariç tüketici kredilerinin vadesinin 36 ayı, taşıt kredilerinin vadesinin ise 48 ayı geçmemesi öngörülmektedir.

Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini sürdürmesi yolunda görev alanımıza giren konular tarafımızdan hassasiyetle takip edilmekte ve yüksek sorumluluk bilinci ile gerekli tedbirler alınmaktadır.

Sisteme yönelik risk unsuru olma potansiyeli taşıyan hususlar kurumumuz tarafından dikkatle takip edilmektedir. Bu çerçevede, son dönemde ilgi çeken türev işlemler de yakından izlenmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde, türev işlemlere yönelik yeni düzenlemeler uygulamaya geçirilebilecektir.”

BDDK Başkanı Mukim Öztekin vatandaşları ayrıca “içeriğini bilmedikleri türev ürünlerini satın almamaları” noktasında da uyardı.

Kaynak

Kredi kartları ile ilgili önemli düzenleme

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin teknik alt yapıya ilişkin bazı hususları yeniden düzenlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ve üye işyerleri, harcama ve alacak belgesi düzenleme imkanı olmayan, kart hamili tarafından başlatılan ve internet kullanılarak gerçekleştirilen işlemler için diğer önlemlerle birlikte 3-D Secure veya asgari olarak 3-D Secure protokolünün güvenlik önlemlerini karşılayan kart hamili kimlik doğrulama teknolojisini içerecek şekilde kart kullanım alt yapısı tesis edecek ve veri işleme, kaydetme veya iletişiminde asgari seviyede Ödeme Kartı Endüstrisi Veri Güvenliği Standardının hükümlerini dikkate alacak.

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, söz konusu hükümlerin üye işyerleriyle yapacakları sözleşmelerde yer almasını ve uygulanmasını gözetmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülük 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girecek. Düzenlemenin diğer kısımları ise yayım tarihiyle yürürlüğe girdi.Bu kapsamda gerçekleştirilecek işlemlerde söz konusu altyapının kullanımının zorunlu tutulması, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların ve üye işyerlerinin ve zorunlu tutulmadığı durumlarda kullanım kart hamilinin tercihine bağlı olacak. Kart hamili dışında kalan kanun kapsamındaki taraflar, yöntem hakkında kart hamillerini bilgilendirecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

kaynak

 

Bankalar artık haraç alamayacak!

Vatandaştan 60 kalemde ücret alan bankaların keyfi uygulamaları Eylül’den sonra bitecek. Ücretlere neşter vuran yasanın Meclis açılır açılmaz çıkarılması planlanıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kredi kartları ve bankaların aldığı ücretler ile ilgili düzenlemenin de içinde olduğu Tüketici Hakları Yasası’nı Meclis açılır açılmaz geçirmeyi planlıyor.

EKLEMELER OLABİLİR

Tüketici derneklerinden yapılan itirazlar ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son çıkışı da dikkate alınarak, tasarıya yeni eklemeler yapılabileceği, bankaların aldığı ücretlerle ilgili daha detaylı bir düzenlemeye gidilebileceği belirtiliyor.

Meclis Sanayi Komisyonu’nda kabul edilerek Genel Kurul’a gönderilen yasa tasarısıyla, bankaların kredi sözleşmeleri konusunda önemli değişiklikler getiriliyor. Ancak esas düzenleme, bankaların kafalarına göre aldığı işlem ücretleriyle ilgili olacak. Yeni tasarı, bankaların hangi işlemlerden ücret alacağı konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (BDDK) yetkili kılıyor.

Tasarı Meclis’te görüşülerek yasalaştıktan sonra, bankaların hangi işlemlerden ücret alacağına BDDK karar verecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Meclis açıldıktan sonra, tasarı üzerinde yapılabilecek değişikliklerle ilgili çalışma yapacak.

ÖDEME TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK 150 TL

Aldığı konut kredisinin ödeme tarihini değiştirmek isteyen vatandaştan banka 150 lira istedi. Mersin’den Olcay Ç., bankadan aldığı konut kredisini Temmuz ayının 10’unda kullandıktan sonra, ödeme tarihinin 15’inde olmasını istedi ancak banka, 5 günlük fark için müşterisinden 150 lira ücret talep etti. Olcay Ç., bankanın kredi masrafı almasına rağmen tekrar ücret istemesine tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:http://www.internethaber.com/bankalar-artik-harac-alamayacak-565408h.htm

 

Bankalar artık bu parayı isteyemeyecek

Dosya masrafı ya da kart ücreti için alınan yeni tasarıyla artık tüketiciden alınamayacak. Bakan açıkladı.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un tüketici için birçok koruma alanı oluşturduğunu söyledi. Yeni düzenlemeyle bankalar tüketici kredisi verirken faiz dışında dosya ücreti gibi taleplerde bulunamayacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilk taslağındaki bazı ifadelerin, bankaların lehine değiştirildiği tartışmaları üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kanun taslağında yapılan değişiklikleri AA muhabirine anlattı.

KENDİ MENFAATİ İÇİN EK BEDEL TALEP EDEMEYECEK

Bakan Yazıcı, TBMM’ye sunulan tasarının 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez.

DOSYA MASRAFI DA İSTENMEYECEK

Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenir” hükmünün yer aldığını kaydetti.

Yazıcı, yeni yasada yer alan bu hükümle özellikle bankacılık işlemlerinde tüketiciden haksız olarak ek bir bedel talep edilemeyeceğini söyledi.

Bakan Yazıcı, “Yapılan değişiklikle tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunmayan Bankalara (Kart Çıkaran Kuruluş) verilecek idari para cezasının miktarı 5 milyon liraya çıkarılmıştır” dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak:http://www.internethaber.com/bankalar-artik-bu-parayi-isteyemeyecek-558532h.htm

AİDATSIZ KARTI OLMAYAN BANKAYA CEZA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı açıkladı. Aidatsız kart çıkarmayan bankaya ceza geliyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, çıkarılacak yeni tüketici yasasının ardından son zamanlarda saldırgan bir satış türü olarak öne çıkan ve çok sayıda tüketiciyi mağdur etmeye başlayan devre mülk ve devre tatil amaçlı konutların ön ödemeli (maket üzerinden) satışlarında, tüketiciyi ileri düzeyde koruyacak olan teminat ve bina tamamlama sigortası, sözleşmeden dönme ve teslim süresine ilişkin düzenlemeler yapıldığı bildirdi.

Bakan Yazıcı, bankaların tüketicilerden faiz dışında alacağı ücret, komisyon ve masrafların bakanlığın görüşüyle BDDK tarafından belirlenirken, tüketicilerin korunması ve kanunun ruhuna uygun davranılması gerektiğinin düzenleme altına alındığını anlattı.

Yazıcı, tasarının cezalara ilişkin maddesinde yapılan değişiklik ile tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunmayan bankalara verilecek idari para cezasının miktarının 5 milyon liraya çıkarıldığına dikkati çekti.

 

 

 

 

 

Kaynak:http://www.aktifhaber.com/aidatsiz-karti-olmayan-bankaya-ceza-818735h.htm

 

Elektronik paraya düzenleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen tasarıyı kabul etti.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen kanun tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Tasarıya göre;

-Ödeme kuruluşu kredi verme faaliyetinde bulunamayacak,

-Elektronik para kuruluşları faaliyetlerini bankalar aracılığıyla yürütecek,

-Elektronik para ihraç eden kuruluş aldığı fon kadar elektronik para ihraç edecek,

-Elektronik para kuruluşu kredi verme faaliyetinde bulunamayacak.

Tasarıya göre, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının şubesinde, temsilcisinde veya dışarıdan hizmet aldıkları kuruluşlarda denetim yapmaya BDDK yetkili olacak.

Fonlar, tasfiyeye ya da faaliyet izninin iptal edilmesi halinde fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen kullanılacak.  Para ya da para yerine geçen evrak veya senetleri zimmetine geçiren sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu yetkili ve görevlileri, 6 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. BDDK’da başkan yardımcısı, daire başkanlıkları ve müdürlük sayıları artırılacak.

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/192077–elektronik-paraya-duzenleme

Vatandaşa Müjde!

Yargıtay’ın kararlarını hiçe sayan bankalara yerel mahkemeden bir kötü haber daha geldi.

Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, Anamur Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın kullandığı kredi için tüketiciden istihbarat masrafı talep edemeyeceğine karar verdi. Mahkeme, tüketiciden talep edilen bin 39 lirayı alan bankayı haksız buldu ve işlemin iptaline karar verdi. Kararda, işlemin Tüketiciyi Koruma Yasası’na aykırı olduğuna vurgu yapıldı.

GİZLİ EKSTRALARA TOKAT GİBİ KARAR

Yeni Tüketici Yasa taslağı ile bankaların ücret ve komisyon gelirlerine çeki düzen verilmesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yetki veriliyor. Bankaların 65 kaleme çıkardığı komisyon ücretleri konusunda, hem mahkemelerden hem de tüketici hakem heyetlerinden her gün yeni bir karar çıkıyor. BDDK da, “gizli ekstralar” adı verilen bankaların aldığı ücret ve komisyonlar konusunda verilen yargı kararlarını dikkate alacak.

BANKAYI HAKSIZ BULDU

Kredi kullanan vatandaşlardan dosya masrafı, ipotek kaldırma ücreti, istihbarat adı altında aldığı paraları geri ödemeyen bankalara yerel mahkemelerden tokat gibi bir karar daha çıktı. Anamur Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın istihbarat masrafı adı altında tüketiciden ücret talep edilemeyeceğine karar verdi. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, kullandığı krediden istihbarat masrafı adı altında bin 39 lira, kredi kartından da 25 lira alınan tüketicinin başvurusunu haklı buldu. Bankanın bu parayı tüketiciye iade etmesine karar verdi. Banka ise buna itiraz etti. Anamur Asliye Hukuk Mahkemesi, kredi kullanan tüketiciden istihbarat masrafı adı altında para talep eden bankayı haksız buldu. Krediden alınan istihbarat masrafının iadesine karar verdi.

BİR KARAR DA RİZE’DEN

Konut kredisi kullanırken dosya masrafı veren tüketiciye de bir iyi haber Rize’den geldi. Üç yıl önce kullandığı konut kredisinden alınan dosya masrafının iadesi için, tüketici sorunları hakem heyetine başvuran memurun da yüzü gülde. Hakem heyeti, tüketiciden alınan 500 liralık dosya masrafının iadesine karar verdi. Kararda, “Bu uyuşmazlıklarda tarafların vereceği kararlar tarafları bağlar” denildi.

BDDK DA KOLLARI SIVADI

Ücret ve komisyonlar konusunda yetki ile donatılacak olan BDDK tüketici haklarını korumak ve izlemek için Bilgi Edinme Dairesi’ni güçlendirme kararı aldı. Bilgi Edinme Dairesi, gelen şikâyetler ve ihbarlar doğrultusunda haksız yere aidat alan, geriye dönük hesap işletim ücreti gibi uygulamalar yapan bankalar hakkında yasal işlem başlatacak. Bu işlemler bankalar için sicil niteliği taşıyacak. Taslak yasalaştıktan sonra BDDK, bakanlığın da onayını alarak hangi işlemlerin ücrete tabii olacağını belirleyecek. Böylece bankalar, rekabet içerisinde o hizmeti ücretlendirmeye başlayacak. BDDK yetkilileri, hangi işlemlerin ücrete tabi olacağı konusunda kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirtirken, “Bakanlar Kurulu kararını bekliyoruz. Karar açıklandıktan sonra farklı hazırlıklarımız da olacak. Örneğin, tüketici, hukuk dairelerinin de kapsamı genişletilecek” dedi.

İZİNSİZ KART BASILMAYACAK

BDDK, bilgi işlem ve tüketici birimi kredi kartı ücreti ve hesap işletim ücreti konusunda yaşanan standart sorununu çözecek. BDDK, ilgili bakanlık ve kurumlarla birlikte ortak çalışıp standart getirecek. Alınacak ücretlerin fahiş ve tüketiciyi mağdur edecek seviyede olması önlenecek. Müşterilerin haberi olmadan yeni kredi kartı çıkarılmaması ve kredili mevduat hesabı açılması önlenecek. Kredi kartı talebi ve limit artırımı yazılı talimata bağlanacak.

 

 

 

 

 

Kaynak:http://www.ekonomiekibi.com/haber/detay/7450/vatandasa_mujde!

 

Türkbank Geri Dönüyor

Türk Ticaret Bankası’nın genel kurulundan ‘tasfiye sürecinin’ durdurulması kararı çıktı

Bir dönemin sembol bankası Türk Ticaret Bankası’nda bugün sevinç ve gözyaşlarıyla dolu bir genel kurul gerçekleştirildi. Saat 14.00’te gerçekleşen Genel Kurul’dan ‘tasfiye sürecinin’ durdurulması kararı çıktı. Oybirliğiyle alınan karar banka çalışanlarını sevince boğarken, bankanın yeniden geri dönüşünün de yolu açıldı.
Vatan Gazetesi’nden Ufuk Şanlı’nın haberine göre, TMSF kaynakları bundan sonraki yol haritası hakkında şu bilgiyi verdi: “ Tasfiye sürecinin durdurulması birinci aşamaydı. Böylece bankanın tüzel kişiliğinin devamı sağlandı. Yeni aşamada Türk Ticaret Bankası’nın yeniden bankacılık yapabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) lisans alınması gerekiyor.  Bu konuda gerekli çalışmalar tamamlandı. BDDK’ya başvuru yapılacak onay gelmesi halinde Türkbank yeniden ‘ikinci adres’ olacak…”
Tasfiye halindeki Türk Ticaret Bankası’nın kasasında 485 milyon lira nakit para bulunuyor. Bankanın toplam aktif büyüklüğü ise 504 milyon lira seviyesinde.
500 milyon lira nereden geliyor?
TMSF tasfiyeye girmeden önce bankaya 353 milyon liralık sermaye benzeri kredi aktarmıştı. Tasfiye döneminde ise bankanın Türkiye’nin her yerinde çok değerli olan gayrimenkulleri satılarak borçlar ödendi. Borçlar ödenip paraya ihtiyaç kalmayınca TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül de daha önce aktarılan 353 milyon lirayı geri aldı. Ancak çalışanlar Bankalar Yasası’nın 140’ıncı maddesine dayanarak “Tasfiye bitmeden alamazsınız” diyerek açtıkları davayı kazanınca para bankaya geri geldi. Bunun yanı sıra Türkbank’ın bankalarda mevduatta tutulan 120 milyon liralık bir mevduatı var. Buna gayrimenkuller de eklendiği zaman bankanın toplam nakit varlıklarının 504 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.finansgundem.com/haber/turkbank-geri-donuyor/338893#ixzz2UcouTsLD

 

 

Konut Kredisinde Sigorta Zorunluluğu Kalkıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin bilgilendirme toplantısı yaptı.

 Yeni taslağa göre konut kredisi kullananlar artık hayat sigortası yaptırmak zorunda olmayacak. Ayrıca bankalar ücretsiz ‘yalın kart’ çıkartmak zorunda olacak. Taslakta dikkat çeken maddeler şöyle:- Bankalar tüketiciye aidat ücreti olmayan ‘yalın’ kredi kartı çıkarmak zorunda olacak. Bankalar isterse bu karta taksit veya bonus gibi uygulamaları daha sonra ekleyebilecek.

– Bankaların aldığı 65 kalem ücret artık BDDK tarafından belirlenecek, bakanlıktan onay alınacak.

– Yapı ruhsatı almadan maketten konut satılamayacak

– Tüketici istemezse konut kredisinde sigorta yaptırmayacak

– Malın ayıpsız olduğunu üretici ispatlamak zorunda olacak.

– İlk 6 ay içinde ayıp ortaya çıkarsa firma yenisi ile değiştirmek zorunda olacak.

– Ayıp, ağır kusur veya hile ile gizlenmişse zaman aşımı süresi olmayacak.

– Tüketici kredisinden 14 gün içinde vazgeçme hakkı olacak.

– Kapıdan satış yapacaklar bakanlıktan izin belgesi alacak

– Paketi turlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak

– Devre tatil satışlarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.

– Gerçeği yansıtmayan indirimli satışlara sınırlama geliyor.

– Satış sonrası servis hizmetlerine yönelik ek düzenlemeler getiriliyor

– Reklam Kurulu’nun üye sayısı 29’dan 11’e indirildi

– Konut satışlarında 30 ay olan teslim süresi 36 aya çıkartıldı.

Kanun tasarısının komisyon’da görüşülüp Haziran ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor.