Çocuklara özel YouTube hazırlanıyor

Çocuklara özel YouTube üzerinde çalışmaların başladığı ve 10 yaşın altında çocuklara yönelik olacağı belirtiliyor.

Çocuklara özel YouTube hazırlamak için çalışmalara başlandı. Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube, çocuklara uygun olabilecek bir versiyonunu oluşturmak için uğraşıyor. 10 yaşının altındaki çocuklar için güvenli bir platform yaratmak isteyen internet devi, çocukların ailelerinin denetimine ihtiyaç duymadan rahatça video izleyebileceği bir versiyon oluşturmak istiyor. Çocuklara özel YouTube sayesinde ebeveynler, çocuklarının video izlerken sakıncalı görülebilecek içeriklere denk gelmesi hakkında endişelenmekten kurtulacak.

YouTube’a benzer bir tasarıma sahip olması beklenen bu çocuklara özel YouTube versiyonunda, ailelerin zararlı olarak değerlendirebileceği içerikler ve yorumlar filtrelenmiş olacak. YouTube tarafından geliştirilen bu yeni versiyon, özellikle çocuk sahibi kullanıcılar için oldukça elverişli gibi görünüyor. Ancak belirtmekte fayda var ki YouTube’un üzerinde çalıştığı bu yeni platform henüz yapım aşamasının ilk aşamasında ve hayata geçirilmesi için uzun bir süre beklenmesi gerekebilir.

Ayrıca bu tür kapsamlı bir filtrelemenin hayata geçirilmesi oldukça zorlu bir süreç gibi görünüyor. YouTube’ın kullanıcılarına istedikleri videoları yükleme imkanı sunduğu göz önüne alıncak olursa, her videonun çocuklara uygun olup olmadığının denetlemesi oldukça sıkıntılı bir süreç gibi görünüyor. Dolayısıyla hazırlık aşamasında olan çocuklara özel YouTube platformu için özel bir yükleme sistemi uygulanması ve kullanıcıların sadece çocuklar için hazırlanmış videolar yüklemeyi kabul ettiği bir sistem oluşturulması daha olası görünüyor.

-ou-ube-scroll-640x360

 

kaynak

Fed “şeffaf”laşacak

Fed bu ay finansal sistem denetimlerinin daha açık bir hâle getirilmesine yönelik bir adım atacak

Para politikasında şeffaflığı artırmaya çalışan ABD MerkezBankası Fed, bu ay finansal sistemdeki denetimlerini daha açık hâle getirmek üzere bir adım atacak.

Fed, Mart’ta stres testi sonuçlarının yayınlanmasıyla birlikte, ilk kez faiz artışlarının ülkenin en büyük bankalarının sağlığını nasıl etkileyeceğini anlatacak.

ABD Merkez Bankası geçtiğimiz yıl ABD Hazine Bakanlığı Finansal Araştırma biriminin, faiz riskini, finansal sistem için en önemli endişe kaynağı olduğuna işaret etmesine rağmenstres testi sonuçlarını paylaşmamıştı. Dodd-Frank yasasınınFed’e bankacılık sektörü üzerinde büyük yetki vermesinin 4 yıl sonrasında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler birlikte finansal riskler konusunda daha fazla temasta olmayı talep ediyor.

Çok uzun zamandır finansal denetmenlerin görevini yapmadığını ve Amerikalı vergi mükelleflerinin de bunun bedelini ödedediğini sçyleyen Senato Bankacılık Komitesi’nde yer alan Ohio eyaleti Demokrat Senatörü Sherrod Brown, “Wall Street denetimlerinde yeterli düzeydeşeffaflık ve mesuliyet yok” dedi.

Fed yetkilileri, kurumların sorunlara karşı hazırlılıklarını ölçen yıllık stres strestleri kapsamında kredi ve hisse portföyleri verilerinin milyarlarca bölümünü indiriyor. Stres testleri bu yıl 18 bankadan 30 büyük bankaya genişşetildi. Fed Yönetim Kurulu finansal istikrarı izlemek için özel bir ofis kurdu ve danışman komitesi, ödeme sistemleri uzmanları ve ekonomistler en büyük bankalardaki riskleri tek seferde inceliyor. Ne danışmanlar ne de risk takipçileri halk ile öğrendikleri bilgileri paylaşmıyor.

Yol kenarında denetim arttı ceza azaldı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı yol kenarı denetim istasyonlarında 2012 yılında 16 milyon 46 bin 47 araç denetlenirken, geçen yıl bu rakam iki kat artışla 32 milyon 513 bin 337’ye yükseldi.

Denetimler sonucunda kesilen ceza toplamı 2012 yılında 297 milyon 325 bin 340 lira olurken, geçen yıl 208 milyon 512 bin 573 liraya düştü.

2012 yılında Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon bölge müdürlüklerine bağlı 72 yol kenarı denetim istasyonu bulunurken, geçen yıl istasyon sayısı 75’e çıkarıldı.

2012’de toplam 72 yol kenarı denetim istasyonunun bağlı olduğu 12 bölge müdürlüğündeki istasyonlarda denetlenen 16 milyon 46 bin 47 araçtan 170 bin 41’ine toplam 297 milyon 325 bin 340 lira idari para cezası verilmişti. Geçen yıl 75 istasyonda 32 milyon 513 bin 337 araç denetlenirken, bunlardan 166 bin 507’sine toplam 208 milyon 512 bin 573 lira para cezası kesildi.

Türkiye genelinde en çok yol kenarı denetim istasyonunun bulunduğu İstanbul, aynı zamanda hem denetim hem de kesilen ceza miktarında ilk sırayı aldı. İstanbul’da geçen sene 12 istasyonda toplam 9 milyon 422 bin 706 araç denetlenirken, 39 bin 509 araca toplam 49 milyon 798 bin 476 lira ceza kesildi.

Karayolu Taşıma Kanunu ile Karayolları Trafik Kanunu’na göre yapılan denetlemelerde araçlara kesilen 208 milyon 512 bin 573 liralık cezanın 119 milyon 890 bin 738 lirası Karayolu Taşıma Kanunu ihlalinden, 88 milyon 621 bin 835 liralık kısmı ise Karayolları Trafik Kanunu ihlalinden kaynaklandı.
Kesilen cezaların önemli kısmı yetki belgesi eksikliği ve limit üzerinde yüklemeden kaynaklandı.

 

 

 

 

Kaynak

BDDK’nın yapısı değişiyor

BDDK’da başkan yardımcısı, daire başkanlıkları ve müdürlük sayıları artırılacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri BDDK tarafından geçici olarak durdurulabilecek.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları belirleyen kanun tasarısı TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarıya göre, sistem, sistem işleticisi tarafından işletilecek. Sistemin işleyişine ve sisteme katılıma ilişkin kural ve sözleşmeler Merkez Bankası’nca çıkarılan yönetmeliğe uygun olarak sistem işleticisi tarafından belirlenecek.

Merkez Bankası, sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz işlemesini sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapacak. Sistem işleticisi, düzenleme kapsamında Merkez Bankası’ndan izin alarak sistem işletebilecek.

Ödeme kuruluşu, ödeme hizmeti sunarken sadece ödeme işlemi için kullanılıyor olması şartıyla ödeme hesabı tutabilecek. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının ödeme hizmeti ile ilgili olarak aldığı fonlar; mevduat, katılım fonu veya elektronik para olarak değerlendirilmeyecek. Ödeme kuruluşu kredi verme faaliyetinde bulunamayacak.

“ELEKTRONİK PARA” İHRAÇ EDEN KURULUŞLAR

Bankalar ve elektronik para çıkarma izni verilen elektronik para kuruluşları dışındaki kişilerin, elektronik para ihracı faaliyetinde bulunmaları yasaklanacak. Elektronik para ihraç etmek isteyen elektronik para kuruluşu, Kuruldan izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilecek.

Tasarıya göre elektronik para kuruluşunda aranacak şartlar şöyle:

“Anonim şirket şeklinde kurulması, sermayesinde yüzde 10 ve üzerinde paya sahip olanların ve kontrolü elinde bulunduranların kurucuları için aranan niteliklere haiz olması, pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, nakden ve her türlü muvazaadan ari ödenmiş sermayesinin en az 5 milyon Türk Lirası olması, işlemleri gerçekleştirebilecek yönetim, yeterli personel ve teknik donanıma sahip olması, şikayet ve itirazlarla ilgili birimleri oluşturması, yürütecekleri faaliyetlerin sürekliliğine ve elektronik para kullanıcılarına ilişkin fon ve bilgilerin güvenliğine ve gizliliğine dair gerekli tedbirleri alması, Kurumun denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına sahip olması.”

Elektronik para kuruluşları faaliyetlerini bankalar aracılığıyla yürütecek.

Elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar bu düzenleme kapsamı dışında olacak.

Elektronik para ihraç eden kuruluş, aldığı fon kadar elektronik para ihraç edecek.

ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK

BDDK, bağımsız denetimler de dahil olmak üzere yapılan denetimler sonucunda tespit edilen hususlarda gerekli tedbirlerin alınmasını istemeye, tedbirlerin alınması için 6 ayı geçmemek üzere makul süre tanımaya, bu süre içerisinde gerekli tedbirler alınıncaya kadar ödeme kuruluşunun ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini geçici olarak durdurmaya ve ilgili tedbirlerin belirlenen süre içerisinde alınmaması halinde faaliyet iznini iptal etmeye yetkili olacak.

Ödeme kuruluşu tarafından alınan fonlarla elektronik para kuruluşunun elektronik para ihracı karşılığında topladığı fonlar, BDDK’nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde korunacak. BDDK, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına, belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak Merkez Bankası nezdinde teminat bulundurma yükümlülüğü getirebilecek.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından kabul edilen fonlar ve bu fonların tutulduğu hesaplar, kuruluşun iradi ya da zorunlu tasfiyeye tabi tutulması, faaliyet izninin iptal edilmesi gibi hallerin gerçekleşmesi durumunda başka kanunlarda belirtilen önceliklere bakılmaksızın fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesi ve düzenlemeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen kullanılacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, fon sahiplerinin haklarının tazmin edilmesinden sorumlu olacak.

ZİMMENETE PARA GEÇİRMENİN CEZALARI

Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan ya da koruma ve gözetime yükümlü olduğu para ya da para yerine geçen evrak veya senetleri kendisinin ya da başkasına zimmetine geçiren sistem işleticisi, ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu yetkili ve görevlileri, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

BDDK’NIN YAPISI DEĞİŞİYOR

Tasarıda, Merkez Bankası’nın görevleri arasında bulunan, ”kurulmuş ve kurulacak sistemlerin denetimini sağlayacak düzenlemeleri yapmak” hükmü, ”kurulmuş ve kurulacak sistemlerin gözetimini sağlamak” olarak değiştiriliyor.

Tasarıyla BDDK’da başkan yardımcısı sayısı üçten beşe çıkarılacak. Kurulda daire başkanlıklarının sayısı 20′ye kadar yükseltilebilecek.

Kuruldaki Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında 8 müdürlük oluşturulabilecek. Mevcut kanuna göre en fazla 4 müdürlük oluşturulabiliyor. Kurul, üyelerin talebi halinde kurum merkezi dışında yurt içi temsilciliklerini ilgili üyenin daimi çalışma yeri olarak belirleyebilecek.

Kurumun taraf olduğu dava ve icra takibi hizmetlerini yürütmek için sayısı onu geçmemek üzere sözleşmeli avukat çalıştırılabilecek. Özel uzmanlık gerektiren ve geçici nitelikteki işler için, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın hizmet satın alınabilecek.

Kurumun giderlerinin karşılanmasında, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarınca katılma payı adı altında yapılacak ödemeler de kullanılacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan sistem işleticileri, sistemlerini, Merkez Bankası’nca ilgili yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kanuna uyumlu hale getirecek.

 

 

 

Kaynak : http://sozcu.com.tr/2013/ekonomi/299937.html