Hasta odaklı uzman eczacılar yetiştirilecek!

Hasta odaklı uzmanlık eğitimi alan eczacıların yetiştirilmesine yönelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

Hasta odaklı uzmanlık eğitimi alan eczacıların yetiştirilmesine yönelik Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, İstanbul’da Tahkim Merkezi kurulmasına dair tasarının görüşmeleri yarım bırakılarak, uzman eczacı yetiştirilmesine teklifin görüşmelerine geçildi.

Kabul edilen kanuna göre, eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve unvanı ilan edebilmek için Sağlık Bakanlığı’nca kabul ve ilan edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığı’nca tescil olunmuş bir uzmanlık belgesini haiz olunacak.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak “eczacılıkta uzmanlık sınavı” ile girilecek.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi “Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu” tarafından belirlenecek.

Kanunla, 56 kadro ihdas ediliyor.

Teklifin yasalaşmasının ardından TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, birleşimi 11 Kasım Salı günü saat 15.00’de toplanmak üzere kapattı.

26

Kaynak

 

iTunes’dan 65 Milyar uygulama indirildi

iTunes App Store üzerinden bugüne kadar 65 milyar uygulamanın indirildiği Apple tarafından açıklandı.

iTunes App Store üzerinden bugüne kadar indirilen uygulamaların sayısı Apple tarafından yapılan açıklamayla duyurldu ve tüm teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı. Daha düşük maliyetli iPad 4′ün tanıtımı için düzenlediği basın toplantısı esnasında konuya değinen Apple, bu güne kadar ne kadar uygulamanın indirildiğini açıkladı. Apple’ın açıklamasına göre bu güne kadar dünya genelinde 155 ülkeye yayılan Apple kullanıcıları iPhone, iPad ve iPod touch’larına 65 milyar uygulama indirdi.

Apple yaptığı açıklamayla geliştirilmiş App Store’da iOS kullanıcılarının iPhone, iPad ve iPod touch cihazları için bir milyondan fazla uygulamanın sunulduğuna vurgu yaptı. iTunes App Store’un dünya genelinde 155 ülkeden kullanıcıya hizmet verdiğine dikkat çeken Apple, bu uygulamaların 500.000′inden fazlasının özellikle iPad’lere yönelik uygulamalar olduğunu belirtti. iPad özel olarak geliştirilen uygulamaların sayısının geçtiğimiz yıl 300.000′in altında olduğu göz önüne alınacak olursa, sadece bir yılda görülen bu gelişme oldukça etkileyici.

Bugüne kadar 65 milyardan fazla uygulamanın indirildiği iTunes App Store’daki çeşitliliğe dikkat çeken Apple, kullanıcılara gazetelerden oyunlara, spordan eğitime birçok farklı alanda 24 kategori sunulduğunu belirtti.

 

 

 

 

kaynak

TSE uzaktan eğitim sistemine geçiyor

TSE Başkanı Şentürk, “Enstitü olarak Mayıs itibarıyla uzaktan eğitim sistemine geçmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

 

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk, yılda yaklaşık 12 bin kişiye eğitim verdiklerini belirterek, enstitünün Mayıs ayında uzaktan eğitim vermeye başlayacağını bildirdi.

Şentürk, enstitünün ilk etapta helal gıda inceleme uzmanlığı ile kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri alanlarında “e-eğitim” vereceğini ifade etti.

TSE‘nin, kalibrasyon, ürün, personel ve sistem belgelendirme alanlarında ülkenin yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması amacına yönelik eğitimler verdiğini anımsatan Şentürk, bu kapsamda her yıl ortalama 700-900 arasında eğitim programı açtıklarını ve yaklaşık 12 bin kişinin bu hizmetten faydalandığını dile getirdi.

Şentürk, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği, bilgi güvenliği gibi yönetim sistemleri, helal gıda uzmanlığı, kaynakçılık, tahribatsız muayene uzmanlığı gibi mesleki yeterlilik eğitimlerinin yanında kalibrasyon, laboratuvar, bilişim teknolojileri gibi alanlarda da eğitim verdiklerini anlattı.

TSE’nin Mayıs ayı itibarıyla başlamayı planladığı “e-eğitim” sisteminin, söz konusu alanlarda eğitim alanlara çok önemli avantajlar sağlayacağını vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

“Uzaktan eğitim sistemi ile eğitim alanlar, paket ve kampanyalarla bütünleşik eğitim alabilecekler. Mekan sınırlaması ortadan kalktığı için yurtdışı da dahil olmak üzere profesyonel ve tecrübeli eğitimcilerden yararlanarak, kişisel öğrenme modülleriyle öğrenme hızlarına göre ilerleyebilecekler. Eğitimler animasyon, simülasyon, interaktif kitap, e-kitap gibi teknolojik desteklerle verilecek. Ulaşım, konaklama gibi masraflar dikkate alındığında söz konusu sistemin uygulanmasıyla eğitim maliyetlerinde yaklaşık yüzde 40 azalma olacağını öngörüyoruz.”

TSE Başkanı Şentürk, zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldıran ve masrafsız eğitim şansı sunan sistemin, daha çok kişinin TSE’den eğitim almasına imkan sağlayacağını vurguladı.

Kaynak

ÇAĞDAŞ PAZARLAMA EĞİTİMİ

Çağdaş pazarlama eğitimi nasıl olmalıdır? Bu alanda eğitimin ihtiyaçları nelerdir? Nasıl saptanmalıdır? Nasıl uygulanmalıdır? Bu konuda kimlerin görüşü dikkate alınmalıdır?

Temel olarak sorulabilecek bu soruları çoğaltmak ve çeşitlendirmek ve hatta sorun sayısı kadar çözüm bulmak da mümkün olabilir.Ancak belki tüm sorun ve çözümler için çözüm yaklaşımı aramak ve üzerinde tartışmak  daha gerçekçi bir yöntem olacaktır.

Çağdaş pazarlama kavramı gibi, çağdaş pazarlama eğitimi kavramı da belki üzerinde tek bir tanımda buluşulamıyacak kadar kurumsal ve kişisel deneyimlere ve yeniliklere açık bir konumda bulunmaktadır. Ancak yine de öncelikle pazarlama eğitimini gerekli kılan koşullara bakarak  temel gereksinimleri ve nitelikleri belirlemek zor olmayacaktır.

Pazarlamayı gerekli kılan tüm koşullar, pazarlama eğitimini de gerekli kılan koşullardır.Bu çerçevede,

¨      Bilindiği gibi gelişen dünya ticareti karşısında pazarlara giriş giderek güçleşmekte ve daha donanımlı  ve bilinçli pazarlama uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

¨      Ekonomik, teknolojik ve kültürel alışverişler sonunda, pazarlama teorilerinin uygulamadan etkilenmesi gibi, eğitimin de uygulama sorun ve güçlüklerinden yola çıkarak geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durumda  öğretim veren kurumlar ile uygulamacılar arasında bir köprü kurulması gerektiği açıktır.

¨      Öte yandan firmaların istihdam politikalarına bakıldığında pazarlama  ve satış ile ilgili görevlere getirilen kişilerin çoğu kez çok ilgisiz eğitim alanlarından gelen kişilerle sağlandığı dikkat çekmektedir.Dolayısıyla doğru  ve verimli bir istihdam sağlayamayan firmaların yol açtığı yeni sorunlardan da söz etmek  doğru olacaktır.

Öğrenen örgütler kavramı çerçevesinde bakıldığında da –genel bir yaklaşım olarak-firmaların sürekli öğrenme kavramına çok yakın durmadıkları, eğitimi pahalı ve gereksiz buldukları  söylenebilir.Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu kanının yaygın olduğu da açıktır.(Tatlıdil-Candemir;1998;197)

¨      Ancak buna karşın pazarlama eğitimi veren kurumların eğitim ve öğretim planlarına bakıldığında genel olarak statik bir yapıyla karşılaşılmaktadır. Pazarlama uygulamalarını dünya ekonomisindeki gelişmelere endeksli bir seyir izlemesi, pazarlama eğitimi veren kurumların öncelikle kendi öğretim planlarına eleştirel gözle bakması, bunları uygulamayla birleştirerek geliştirmesini adeta zorunlu hale getirmektedir.

¨      Öte yandan pazarlama eğitimi alan kişilerin çalışma alanlarında karşılaştığı güçlükler ve ülkemiz için egemen olan toplumsal değer yargıları bu eğitime daha fazla önem verilmesini ve giderek toplumsal bir bilinç oluşturulması gerektiğini de düşündürmektedir.

¨      Mesleki imaj açısından ele alındığında pazarlamacılık henüz prestij sağlayan, gençlere tavsiye edilen gözde meslekler sıralamasında hakettiği yeri almamıştır.(Babacan,1997,41).Bu olguyu da dikkate alarak pazarlama eğitimini, toplumsal değer yargılarını da etkileyebilecek biçimde tasarlamak gereği doğmaktadır.

 

O halde pazarlama eğitiminin gerekleri ve önkoşulları belirlenmeye çalışılırsa şu faktörler  dikkati çekecektir:

¨      Gelişen ve değişen ekonomik, sosyal ve kültürel trendleri anlama, izleme ve değerlendirme
yeteneği ,

¨      Ülke ve dünya ekonomisi içindeki gelişmelere ayak uydurabilecek donanımda bilgi, beceri ve uyum nitelikleri kazandıran,

¨      Yeniliklere ve gelişmelere açık,

¨      Teknolojiyi pazarlama uygulamalarının gerektirdiği ölçüde takip edebilen,

¨      Kişisel beceri ve yaratıcılığı geliştiren,

¨      İnsan ilişkilerinde başarı sağlayan,

¨      Toplumsal / yerel  değer yargılarını olumlu yönde etkileyen bir eğitim için tasarlanmış öğretim planlarına ihtiyaç duyan bir eğitim.

 

Ülkemizde pazarlama eğitimi veren yükseköğretim kurumlari içinde, doğrudan ve sadece pazarlama eğitimi veren eğitim kurumları meslek yüksekokulu düzeyinde bulunmaktadır.Bilindiği gibi fakülte düzeyinde pazarlama eğitimi almak için  iktisadi idari bilimler fakültelerinin işletme bölümleri veya işletme fakültelerinde verilen ve sayıları beş civarında bulunan pazarlama derslerinden yararlanmak mümkündür. Eğtim  amaçları açısından bakıldığında daha çok mesleki bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik olan meslek yüksekokulların da fakülte ders programlarını örnek alan teorik dersleri fazlasıyla benimsediği, fakültelerde ise daha çok yönetsel  karar verme çerçevesinde  aktarılan pazarlama bilgilerinin öne çıktığı bilinmektedir.

HRM Expo 2013’te Türkiye’yi PERYÖN Anlatacak

PERYÖN, Türkiye’nin “Ortak Ülke” seçildiği Avrupa’nın en büyük insan kaynakları yönetimi fuarı HRM Expo 2013’ün “Ortak Ülke Destekçisi” oldu.

 

Avrupa’nın en Büyük İnsan Kaynakları Yönetimi Fuarı HRM Expo 2013’te Türkiye‘yi PERYÖN anlatacak

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye‘nin “Ortak Ülke” seçildiğiAvrupa‘nın en büyük insan kaynakları yönetimi fuarı HRM Expo 2013’ün “Ortak Ülke Destekçisi” oldu. Almanya‘nın Köln kentinde 17-19 Eylül arasında düzenlenecek olan fuarda, PERYÖN Başkanı Yiğit Oğuz Duman ana konuşmacı olarak yer alacak ve “Gelişen Türkiye‘de Fırsatlar ve Tehditler: Değişen İK Kuralları” başlıklı bir konuşma yapacak

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN), Türkiye‘nin “Ortak Ülke” seçildiğiAvrupa‘nın en büyük insan kaynakları yönetimi fuarı Human Resources Management Expo 2013’ün (HRM Expo 2013) “Ortak Ülke Destekçisi” oldu. Almanya‘nın Köln kentinde 17-19 Eylül arasında düzenlenecek olan HRM Expo 2013’e geçen yıl 654 firma, 14 binin üzerinde ziyaretçi katılmış, 200’ün üzerinde oturum gerçekleştirilmişti.

HRM Expo 2013’te; insan kaynakları hizmetleri, insan kaynakları yazılım ve bilişim teknolojileri, eğitim ve danışmanlık ve profesyonel koçluk ve eğitim alanında faaliyet gösteren firmalar ürün ve hizmetlerini tanıtacaklar.

HRM Expo 2013’te Türkiye öne çıkarılacak

Türkiye’nin “Ortak Ülke” (Partner Country), PERYÖN’ün “Ortak Ülke Destekçisi” (Partner Country Supporter) olduğu HRM Expo 2013, Türkiye ağırlıklı olarak düzenleniyor ve özel bir salon Türkiye‘den gelecek katılımcılara ayrılıyor. Bütün fuar pazarlama etkinliklerinde Türkiye öne çıkarılarak Türk katılımcılara ek tanıtım yapma olanağı sağlanıyor. PERYÖN üyeleri fuara ücretsiz girme olanağına da sahip olacak.

PERYÖN Başkanı Yiğit Oğuz Duman fuarın ilk gününde, “Gelişen Türkiye‘de Fırsatlar ve Tehditler: Değişen İK Kuralları” başlıklı bir konuşma yapacak. Alman şirketlerinde gittikçe artan oranda Türk kökenli çalışan olması nedeniyle bu durumun özel bir İK yönetimini gerektirdiğini vurgulayan Yiğit Oğuz Duman şöyle konuştu:

“Türk toplumunun yaklaşık yüzde 50’si 40 yaşın altında. Türk ekonomisi hızla değişiyor ve yetenekli insanlara olan ihtiyaç ve talep büyük. Her gün yeni bir firma piyasaya çıkıyor, kalifiye çalışanlar arıyor. Almanya‘da Türkçe konuşan çalışanı bulunan çok sayıda Türk kökenli şirket faaliyet gösteriyor. Bunun yanında genç, iyi eğitim görmüş, iki dil bilen, Almanya‘da yaşayan Türk yetişkinler, Türkiye‘ye göç ediyor. HRM Expo 2013, insan yönetimi alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bilgi alışverişi için iyi bir fırsat olacak.”

“Türk girişimcileri HRM Expo 2013’e bekliyoruz”

HRM Expo organizasyonunu üstlenen spring Messe Management GmbH yöneticisi Natascha Hoffner’in verdiği bilgilere göre Türkiye‘de 4 bin 800 Alman şirketi veya Alman yatırımcısı faaliyet gösterirken, Almanya genelinde ise 75 bin Türk kökenli girişimci ve 370 bin kişi istihdam ediliyor. Türk girişimcilerini HRM Expo’ya davet eden Natascha Hoffner, “Türkiye ve Almanya uzun, ortak bir tarihe ve Almanya‘da yaşayan 3 milyonun üzerindeki Türk kökenli insan nedeniyle karşılıklı kültürel bilgi ve yakınlığa sahip. Türkiye kaynaklı ürün ve hizmetler yüksek kalitede ve uygun fiyatla Almanya‘da sunulabiliyor. Türkiye‘de insan kaynakları yönetimi ürünlerinin çeşitliliği ve kalitesi ile birlikte bu ürünlere giderek artan talep ve ilgiyi gözlemliyoruz. Yönetim sektöründe bilgi alışverişini desteklemek, uluslararası alanda iş bağlantıları kurmak ve yeni pazarlar sayesinde büyümek isteyen Türk girişimcileri HR Expo’ya bekliyoruz” diyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : http://www.haberler.com/hrm-expo-2013-te-turkiye-yi-peryon-anlatacak-4991914-haberi/

Üniversite eğitiminde “kısa mesaj” devri

ODTÜ’de, derslerde cep telefonu aracılığıyla öğrenmeyi daha etkili hale getiren “anlık geri bildirim sistemi” geliştirildi.

ODTÜ‘de, cep telefonu aracılığıyla öğrenmeyi daha etkili hale getiren “anlık geri bildirim sistemi” kullanılmaya başlandı.

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve araştırma görevlisi Ömer Faruk İslim tarafından geliştirilen sistem, konunun sınıfta ne kadar anlaşıldığını da göstermesi bakımından öğretim üyesine rehberlik ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çağıltay, öğrencilerin derse aktif katılma konusunda çekingen davrandığını, ama derse katılımın öğrenmenin kalıcılığını artırdığından bu soruna cep telefonlarını kullanarak çözüm geliştirdiklerini söyledi.

-Yarışma programlarından esinlenildi

Televizyonlarda yayınlanan bilgi ve yetenek yarışmalarında seyircilerin görüşlerini almak için kullanılan sistemi örnek aldıklarını ifade eden Çağıltay, bu amaçla pahalı ve özel cihazlar kullanmak yerine cep telefonlarının kısa mesaj sistemini temel alan bir yapı oluşturduklarını veODTÜ‘deki derslerde kullanmaya başladıklarını anlattı.

Çağıltay, sistemle ilgili şu bilgileri verdi:
“Derslerde öğretim üyesi, daha önceden hazırladığı ve sisteme kaydettiği soruyu sınıfta öğrencilere soruyor. Öğrenciler de kısa mesaj gönderme özelliğine sahip bir cep telefonu aracılığıyla cevaplarını kendilerine belirtilen GSM operatörü servis numarasına gönderiyor.

Öğrencilerin cevapları, gönderenin kim olduğu belirtilmeden sadece cevap sayısına göre anında sınıftaki ekranda gösteriliyor. Böylece bu sistem topluluk içinde konuşmak ya da yanlış cevap vermekten çekinen tüm öğrencilerin derse dahil olması ve aynı soruya sınıfta bulunan herkesin cevap vererek aktif katılımın artması gibi eğitimsel açıdan pek çok faydayı beraberinde getiriyor.”

Çağıltay, proje kapsamında geliştirilen sistem ve öğrencilerin kısa mesajla gönderdikleri sonuçların değerlendirilebilmesi için Türkiye’de bulunan tüm GSM operatörleriyle anlaşması bulunan özel bir kuruluşla işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Çağıltay, sistemin bu yılki eğitim yılının bahar döneminin başından bu yanaODTÜ‘nün mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği, eğitim fakültesi eğitim bilimleri, fen-edebiyat fakültesi fizik ve psikoloji bölümlerinde deneme amaçlı kullanılmaya başladığını bildirdi.

-Sistemi uygulayan öğretim üyelerinin görüşü

Sistemi derslerinde kullanan Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Canan Sümer, öğrencilerin katılımında ciddi artış olduğunu ve derslerin daha verimli geçtiğini söyledi.

Yeni sistemi uygulamaya başlayan Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Yerin Güneri de sistemle öğrencilerin yanlış cevap verme korkusunu engellediğini savundu.

Güneri, sistemin ayrıca öğretim üyelerine de anlık geri bildirim sağlayarak yanlış öğrenmeleri ve eksiklikleri belirlemede ve gidermede yardımcı olduğunu kaydetti.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Yaman ise sistemin özellikle sınıftaki etkileşimi destekleyerek öğrencilerin derse aktif katılımlarını arttırdığını belirtti.

 

 

 

 

 

Kaynak : http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1356937-universite-egitiminde-kisa-mesaj-devri