Huawei, Türkiye’de geliştirip dünyaya satıyor

Dünyanın en büyük ve Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketlerinden biri olan Çinli Huawei, İstanbul’daki Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ürünleri dünyaya satıyor.


Türkiye’de 11 yıldan uzun süredir var olan Huawei, dün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla İstanbul Ümraniye’de bulunan Ar-Ge merkezinde geliştirdiği ürünlerden birkaçını tanıttı.

Orta Asya ve Kafkasya’nın da bölge merkezinde olması nedeniyle 11 ülkeyi Türkiye’den yöneten Huawei, 2009 yılında İstanbul Ümraniye’de kurduğu Ar-Ge merkezine bugüne dek 60 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Huawei Türkiye Ar-Ge merkezi, Huawei’nin Çin dışındaki en büyük 3’üncü Ar-Ge merkezi olma özelliğine sahip. Uluslararası alanda Hindistan ve ABD’den sonra 3’üncü büyük Ar-Ge merkezi olarak çalışıyor.

Huawei, Türkiye’de özellikle yazılım alanındaki araştırma geliştirme faaliyetlerine önem veriyor. Türkiye’de 350’si Ar-Ge odaklı olmak üzere toplam 850 çalışanı bulunuyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge merkezi bugüne kadar son derece çarpıcı başarılara imza atmış durumda.

Huawei, Türkiye’de veya Türkiye’nin katkılarıyla birçok proje geliştiriyor. Huawei Türkiye Ar-Ge merkezi 30 ülke ile ortak projeler yürütüyor. Sadece 2012 yılında, Huawei Türkiye’den gerçekleştirilen yazılım hacmi 17 milyon doların üzerinde.

Bu projeler arasında özellikle Türkçe Sanal Asistan ve Social TV projeleri öne çıkanlar arasında.

Dijital Uçurum, İnovasyon ve Ar-Ge
“Sürekli inovasyonu” bir iş modeli ve sürdürülebilirliğin ön şartı olarak gören Huawei’nin dünya genelinde 16 Ar-Ge Merkezi ve müşterilerle birlikte kurduğu 28 Ortak İnovasyon Merkezi mevcut. Bu merkezler önde gelen uluslararası araştırma enstitüleriyle ve üniversitelerle sürekli iletişim halinde.

Geçtiğimiz 10 yıl içinde global olarak Huawei, Ar-Ge’ye 19 milyar dolar kaynak ayırdı. Sadece 2012’de Ar-Ge için ayrılan rakam 4,8 milyar dolar.

Huawei, Türkiye’nin 2023 hedeflerine bilgi teknolojileriyle ulaşacağını öngörüyor ve bu konudaki tüm adımları destekliyor. Bu nedenle Türkiye’de kamuya ve devlete sunduğu yüksek teknoloji ürünleriyle destek olmak ve bölgesindeki dijital uçurumun kapanmasına katkıda bulunmak istiyor.

Huawei’nin Ekonomiye Katkısı
Huawei, Türkiye pazarını canlı ve fırsatlara açık olarak yorumluyor. Türkiye’deki birçok farklı tüketici kesiminin farklı ihtiyaçları olduğunun farkında ve bu ihtiyaçlara cevap vermek istiyor.

Huawei, bugüne kadar Türkiye’deki 60 iş ortağı üzerinden 100 milyon doların üzerinde satın alma gerçekleştirdi ve son dönemde 23 yeni şirketle 2 yıllık iş ortaklığı anlaşması yaptı. Böylece istihdam ve Ar-Ge ürünü ihracatının yanı sıra Türkiye’deki yerel şirketleri de önemli ölçüde destek sağlamış oldu. Huawei, iş ortakları aracılığıyla oluşturduğu ekosistemde 4000 kişiye dokunuyor.

Ayrıca Huawei, iş ortaklarının iş yaptığı diğer bölgelerde de tanınmasına destek oluyor ve Türkiye’de gelişimine destek olduğu insan kaynağının diğer bölgelere de açılması için fırsat yaratıyor.

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN PROJELER

Akıllı Arama / Sanal Bilge 
Özellikle kurumlar, sahip oldukları bilginin farklı noktalarda birbiriyle bağlantısını kurmada sorun yaşıyorlar. Şirket harici erişilen bilgiyi kendileri için işe yarar hale dönüştürecek yatay çözümlerin yanı sıra, kendi sahip oldukları bilginin farklı bağlantılarını keşfetmelerine yardımcı olacak dikey çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Sahip oldukları veri yığını içinde sadece arama yapmak değil, sordukları sorulara cevap bulmak, sonuçları daha anlamlı ve işe yarar halde görüntülemek istiyorlar.

Geleneksel olarak kullandığımız arama altyapıları, çoğu kurumun iç ihtiyacı olan sorgu yerine sorulara cevap verecek dikey çözümleri sağlamakta yetersiz kalıyor.

Huawei, bu ihtiyacı karşılamaya yönelik ‘Anlamsal Bilgi Tabanı Oluşturma Platformu’ adlı bir proje geliştirdi. Anlamsal Bilgi Tabanı Oluşturma Platformu, Web 1.0 olarak tanımlanan statik sayfalar, Web 2.0 olarak tanımlanan değişken içeriğe sahip yapılar ve Web 3.0 olarak tanımlanan semantik (anlamsal) web üzerindeki tüm içeriği çapraz biçimde sorgulayabiliyor, aralarındaki ilişkiyi ortaya koyabiliyor.

Projenin tabanını ‘Akıllı Arama’ adı verilen teknoloji oluşturuyor. Bu, öncelikli olarak Huawei’nin sunduğu ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere Türkiye’deki Ar-Ge merkezinin katkılarıyla geliştirilen bir proje. Bununla birlikte Huawei, proje olgunlaştıkça bunu kurumların kendi iç aramalarını destekleyen ticari bir ürün olarak konumlandırmayı da planlıyor. Bu gerçekleştiğinde sistemi tamamen dışarıya bağımsız, kuruma ve kullanıcıya özgü bir arama motoru olarak konumlandırmak mümkün olacak.

Sanal Bilge
Veriyi farklı şekillerde sorgulayabilme yeteneği birçok yaratıcı olasılığı beraberinde getiriyor. Bunlardan son dönemde en çok ön plana çıkan da bilgisayarlarla ve mobil cihazlarla konuşarak iletişim kurmak.

Huawei, sahip olduğu teknolojik altyapıyla zengin Ar-Ge kaynaklarını bir araya getirerek bu işi nasıl daha iyi yapabileceğine odaklandı. Çünkü cihazlar arasında hızla yaygınlaşan bu yaklaşımın pratik uygulamasında, Türkçe’nin daha fazla ilgiyi hak ettiğine inanıyordu.

Huawei, bunun için İTÜ ile işbirliğine giderek ‘Sanal Bilge’ adını verdiği Türkçe anlayan sistemi kurguladı. Sanal Bilge, tıpkı günlük hayatta olduğu gibi cihazlarınızla konuşarak kurduğunuz iletişimin arkasındaki beklentiyi anlayacak ve buna göre tepki verecek şekilde kurgulandı.

Halihazırda Türkçe olarak yönlendirilen birçok soru ve sorguya cevap verebilen sistem geliştikçe becerileri daha da artacak.

Social TV
Huawei’nin bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon altyapı çözümleri şemsiyesi altında çok geniş bir faaliyet alanı bulunuyor. Örneğin Huawei 10 yıldan uzun süredir IPTV alanında faaliyet gösteren bir şirket. Asya’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında büyük referanslara ve 50’den fazla ticari uygulamaya sahip. Operatörler üzerinden gerçekleştirilen IPTV odaklı video streaming kapasitesinde dünya lideri olarak dikkat çekiyor.

Dünya genelindeki sosyal medya ilgisinin artmasıyla birlikte, 2010 yılında Huawei’deki 4 Ar-Ge çalışanı bir araya gelerek Social TV adlı platformun tasarımını üstlendi. Daha sonra Çin’deki Ar-Ge ekibinin projeye dahil olmasıyla Türkiye’den 50 kişilik bir ekip Social TV’nin olgunlaşması için çalıştı ve proje 2011 yılında ürüne dönüştü.

Huawei’nin sunduğu IPTV platformunu daha çekici hale getirmek için kurgulanan Social TV, IPTV platformuna Facebook veya Twitter gibi sosyal ağların eklenmesinin de ötesine geçen, kendi sosyal platformunu barındıran bir çözüm. Bu platformla örneğin en çok seyredilen, hakkında konuşulan içeriği anonim olarak görüntüleyebiliyorsunuz.

Sesli asistanın Social TV ile entegrasyonu sayesinde, sistemin yönetimini sesli komutlarla gerçekleştirmek mümkün. Hatta izlemek istediğiniz içeriği televizyona söyleyerek içeriğin otomatik olarak karşınıza gelmesini bile sağlayabiliyorsunuz.

Ürünün operatör tarafında da sunduğu önemli avantajlar var. Örneğin tek bir platform üzerinden birkaç tıklamayla sunmak istediğiniz içeriği eski telefonlara, akıllı telefonlara, web TV’ye, akıllı TV’lere veya IPTV kutularına yönlendirebiliyorsunuz. Dilediğiniz paketi dilediğiniz cihazlarda aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu operatörlerin işini kolaylaştırırken, ticari esneklik de sağlıyor.

Kullanım Ücretlendirme & İş Ortakları Gelir Paylaşım Sistemi
Cep telefonlarıyla konuşmak, mesajlaşmak ve internette gezmek kullanıcılar açısından son derece olağan şeyler. Oysa ay sonunda faturanın hesaplanması veya ön ödemeli sistemlerde anında gerçekleştirilen ücretlendirme süreci, arka planda çok büyük bir operasyon gerektiriyor. Konuştuğunuzda geçerli ses, mesaj ve veri tarifeleriniz nedir? Herhangi bir kampanyaya üye misiniz? Konuştuğunuz saatler indirim uygulanan aralıkta mı? Veri kullanımında belli bir kademeyi geçtiniz mi? Dahil olduğunuz kampanya, tarifenizde yer alan bir diğer indirimle çakışıyor mu? Konuşmanızı şirketiniz mi yoksa siz mi karşılayacaksınız?

Huawei, bu alanda iki ayrı çözüm üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri Convergent Billing System (CBS) adı verilen kullanım faturalandırma sistemi. Diğeriyse operatörlerin iş ortaklarıyla ve birlikte çalıştıkları diğer kurumlarla gelir paylaşımını düzenleyen Partnership Management System (PMS). Huawei Ar-Ge departmanında 80’i CBS, 40’ı PMS odaklı yaklaşık 120 kişilik bir ekip bu projelerle ilgileniyor.

Huawei Türkiye, CBS konusunda Çin’de üretilen çözümün farklı pazarların ve operatörlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını üstleniyor. CBS, ücret hesaplanmasından ve üretilmesinden ödemenin takibine, kısacası faturanın kesildiği andan ödemenin yapıldığı ana kadar kadar tüm süreçleri kontrol altına alıyor. Sistem ayrıca kullanıcı bazında anlık kullanımı görüntüleyebiliyor.

Türkiye’de özelleştirilen çözümler Namibya’daki Namibia Telecom ve Kamerun’daki Camtel operatörlerinde kullanılıyor. Huawei, böylece Türkiye kaynaklı ihracata katkıda bulunuyor.
PMS çözümü de yine operatörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştiriliyor. Huawei Türkiye Ar-Ge merkezinde geliştirilen PMS çözümü Avea’nın ihtiyaçlarına özgü olarak tasarlandı ve yapımı 2 yıl sürdü.

Bununla birlikte proje sırasında edinilen deneyim, farklı pazarlara açılmaya yardımcı oluyor. Örneğin Huawei Türkiye benzer çözümü Azerbaycan’da Bakcell isimli operatöre de sunuyor.

Dijital Birey ve Yeni Nesil Akıllı Ağ
Huawei içinde bireylere dönük dijital hayatı zenginleştirmek amacıyla çalışmalar yürüten ‘Digital Individual’ adlı bir takım mevcut. Yaklaşık 60 kişilik bu takımın bünyesinde RBT (Ring Back Tone – Geri Çaldırma Tonu) ve NGIN (Next Generation Intelligent Network – Yeni Nesil Akıllı Ağ) adlı ürünler geliştiriliyor.

RBT çözümleri abonelerine arandıkları zaman arayanlara sıkıcı bip sesinden farklı olarak seçtikleri müzik, doğal ses, konuşma gibi içerikleri dinletme fırsatı tanıyan bir sistem. Huawei RBT çözümü dünyanın en yaygın kullanılan RBT çözümü olarak dikkat çekiyor.

RBT servislerinin kullanımı bunlarla da sınırlı değil. Huawei RBT sistemini kullanan ya da kullanmayı isteyen mobil operatörler, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına pek çok yeni özelliğe ihtiyaç duyuyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Türkiye, Avrupa ve BDT bölgesindeki operatörlerin uygulamaya koymak istediği bu yeni özelliklerin tasarlanması ve geliştirilmesinden sorumlu.

Huawei NGIN ise çeşitli ağ teknolojileri ile çalışabilen ve operatörlerin kullanıcılarına kısa zamanda ve düşük maliyetle katma değerli servisler sunabilmesini sağlayan bir yeni nesil akıllı ağ çözümüne karşılık geliyor. Huawei, NGIN alanında daha çok Avrupa’daki operatörlerle çalışıyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge merkezinin katkılarıyla gerçekleştirilen NGIN servisi, 2013 yılı içinde Ingiltere’deki Telefonica operatörü tarafından kullanıcılarına sunuldu ve kısa zamanda 250 binden fazla aboneye ulaştı.

Sistemin temel olarak yaptığı iş dünyanın neresinde olursanız olun, hangi cihazı kullanırsanız kullanın GSM ya da WiFi üzerinden tek numarayla iletişiminizi sürekli kılmak. Üstelik bunu bulunduğunuz yerden bağımsız olarak, yerel tarifeniz üzerinden gerçekleştiriyor.

 

 

 

 

 

 

kaynak

Vatandaş en çok faturalardan şikayetçi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre vatandaş en fazla faturalardan şikayetçi oldu.

AA muhabirinin BTK verilerinden derlediği bilgilere göre, BTK Tüketici Hakları Dairesine 1 Ağustos 2012 ile 15 Kasım 2013 tarihleri arasında 80 bin 967 başvuru yapıldı. Söz konusu şikayetlerin 75 bin 984’ü cevaplandırılırken, 133’ü kurum içinde başka birimlere yönlendirildi, 2 bin 60’ı reddedildi, 2 bin 353’ü ise henüz sonuçlanmadı.

Şikayetlerin yarısı GSM hizmetlerinden

Tüketici şikayetlerinin sektörel dağılımında en fazla şikayetin yüzde 50,63 ile GSM hizmetleriyle ilgili olması dikkati çekti. GSM şikayetlerini yüzde 30,55 ile internet servis sağlayıcılığı, yüzde 11,92 ile uydu platformu ve yüzde 6,41 ile sabit telefon hizmetleri takip etti. Tüketicinin en az şikayet ettiği sektör 0,49 oranıyla kablo TV hizmetleri oldu.

Türkiye’deki tüketicilerin en fazla şikayet ettiği konu ise faturalar oldu. GSM kategorisindeki şikayetlerde faturalar yüzde 34,57 ile ilk sırada yer aldı. İnternet servis sağlayıcılarıyla ilgili şikayetlerin yüzde 19,61’inin, kablo TV abonelerinden gelen şikayetlerin yüzde 18,57’sinin faturalarla ilgili olduğu görüldü.

Sabit telefon hizmetleri kategorisinde ise tüketiciler en çok “bağlantı sorunu”ndan şikayetçi oldu. Uydu platformu hizmeti kategorisinde de yüzde 45,8 ile “fesih ve geçici durdurma” ilk sırada yer aldı.

Kaynak1

Vodafone Türkiye’nin yeni Ceo’su Gökhan Öğüt

or1Serpil Timuray, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı’nı 1 Kasım 2013 tarihi itibariyle devredecek.
Vodafone Türkiye’de Ticari ve Operasyonel alanlardan sorumlu İcra Kurulu Başkan Vekili Gökhan Öğüt, Vodafone Türkiye’nin yeni İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Bu görevi 1 Ocak 2009 tarihinden bu yana yürüten Serpil Timuray ise,Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge Başkanlığı’na getirildi.

Vodafone Türkiye’de Ticari ve Operasyonel alanlardan sorumlu İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmekte olan Gökhan Öğüt, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı’nı 1 Kasım 2013 tarihi itibariyle Timuray’dan devralacak.

Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao yaptığı açıklamada, yönetim yapısındaki değişikliği değerlendirerek: “Çok önemli bir pazarda güçlü ticari ve operasyonel deneyimleriyle Vodafone’nun en başarılı liderlerinden biri olan Timuray’ın devraldığı AMAP Bölge Başkanı ve Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi olarak üstleneceği yeni görevinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yeni görevlendirmeyle ilgili konuşan Serpil Timuray, “Vodafone Türkiye’de son 4 yıldır birlikte çalıştığımız Gökhan Öğüt’ü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan’ı olarak devraldığı yeni görevinden ötürü tebrik ederim. Vodafone Türkiye son 4 yılda, mobil telekomunikasyon sektörünün “en hızlı büyüyen operatörü” olarak toplam gelirlerini 2 misline, gelir pazar payını yüzde 18.6’dan yüzde 30’a çıkarmış, son mali yılında en yüksek kârlılığına ulaşmıştır. Bu başarılarda büyük payı olan Öğüt’ün şirketin yeni dönemine çok başarılı bir liderlik yapacağına inancım tamdır. Kendisine ve tüm Vodafone Türkiye ekibine başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Timuray, 1 Ocak 2014 itibariyle Vodafone Grubu’nun 409 milyon abonesinin yüzde 65’inin bulunduğu, servis gelirlerinin yüzde 30’unu oluşturan ve Vodafone Grubu’nun dünya genelindeki iki yönetim bölgesinden biri olarak konumlanan AMAP Bölge Başkanlığı görevini Nick Read’den devralacak.

Timuray, AMAP Bölge Başkanı olarak atandığı yeni göreviyle Vodafone Grubu İcra Kurulu üyesi olarak, Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao’ya doğrudan raporlayacak.

2008 yılından bu yana AMAP Bölge Başkanı olarak görev yapan Nick Read ise 1 Ocak 2014 itibariyle Vodafone Grubu Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (CFO) olarak atandı.

 

 

 

 

 

 Kaynak

 

 

 

 

 

Konuşmada Vodafone yatırımda Telekom

Yılın ikinci çeyreğinde abone başı en fazla konuşturan ve mesajlaştıran cep telefonu operatörü Vodafone oldu. En fazla yatırımı Türk Telekom yaptı.

Yılın ikinci çeyreğinde abone başı aylık ortalama 383 dakika ile en fazla konuşturan, 878 mesajla da en fazla mesajlaştıran cep telefonu operatörü Vodafone oldu.

Söz konusu dönemde en fazla yatırımı 332,3 milyon lira ile Türk Telekomyaparken, en fazla net satış gelirini 2 milyar 317,7 milyon lira ile Turkcell, abone başı ortalama en fazla aylık geliri ise 23,51 lira ile Avea elde etti.

AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2013 yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri’nden yaptığı hesaplamalara göre, yılın ikinci çeyreğinde GSM şirketleri arasında en fazla net satış gelirini, abone sayısına paralel olarak Turkcell elde etti.

Haziran ayı sonu itibarıyla 34,66 milyon aboneye sahip şirket, bu dönemde 2 milyar 317,7 milyon lira net satış geliri sağladı.

Turkcell‘in ardından 1 milyar 434,2 milyon lira ile 19,47 milyon abonesi olan Vodafone ve 1 milyar 5 milyon lira ile 13,89 milyon aboneye sahip Avea geldi. Türk Telekom‘un bu dönemdeki net satış geliri ise 1 milyar 820,6 milyon lira oldu.

Konuşma arttı, kısa mesaj azaldı

Uzun dönemdir düşme eğilimi devam eden sabit abone sayısı ilk çeyreğe göre yüzde 3 artışla 13,96 milyona yükselirken, sabit pazarda bu dönemde toplam 4,4 milyar dakika ses trafiği gerçekleşti. Buna karşılık mobil pazarda hem abone sayısı hem de trafik miktarı artmaya devam etti.

Yılın ikinci çeyreği itibarıyla mobil pazarda abone sayısı 68,03 milyonu bulurken, 47,76 milyar dakika da ses trafiği gerçekleşti.

Trafiğin büyük bir kısmını (yüzde 87,2) mobilden mobile giden trafik oluşturdu. Nisan-Haziran döneminde toplam ses trafiği ilk çeyreğe göre yüzde 10,6 artarak 52,2 milyar dakika oldu.

İkinci çeyrekte abone başına 323 dakika mobil telefonla aylık ortalama  konuşma süresi ile Türkiye bu konuda Avrupa’nın zirvesindeki yerini korurken, Vodafone da bu dönemde aylık ortalama 383 dakika konuşma süresi ile abone başı en çok konuşturan işletmeci oldu. Avea bu dönemde abone başı aylık 377 dakika, Turkcell ise 272 dakika konuşturdu.

En fazla mesajı da Vodafone’lu attı

Yılın ikinci 3 aylık döneminde ilk çeyreğe göre yüzde 2,04 azalışla toplam 44 milyar 969 milyon kısa mesaj atıldı.

En fazla mesajlaştıran GSM şirketi ise abone başı aylık ortalama 878 mesajla Vodafone oldu. Bu dönemde Avea’da abone başı 731, Turkcell‘de 511 mesaj atıldı.

Yatırımın büyüğü Türk Telekom‘dan

Yılın ikinci çeyreğinde Türk TelekomTurkcell, Vodafone ve Avea tarafından toplam 755,8 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Türk Telekom 332,3 milyon lira yatırım yaparken, GSM şirketleri arasında en fazla yatırım yapan şirket ise 208 milyon lira ile Turkcell oldu. Yılın ikinci çeyreğinde Avea 112,2  milyon lira, Vodafone da 103,3 milyon lira yatırım yaptı.

Buna karşılık yılın ikinci çeyreğinde en fazla abone başı geliri 23,51 lira ile Avea elde elde etti. Bu dönemde abone başı ortalama aylık gelir Türk Telekom‘da 22,53, Vodafone’da 22,50 veTurkcell‘de ise 22,26 lira oldu.

En çok aranan kısa numara “112 Sıhhi İmdat” oldu

Yılın ikinci üç aylık döneminde mobil şebekelerden ve Türk Telekom hatlarından en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya olurken, en fazla aranan kısa numarayı ise “112 Sıhhi İmdat” hattı oluşturdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak:http://www.cnnturk.com/2013/ekonomi/sirketler/09/09/konusmada.vodafone.yatirimda.telekom/722761.0/index.html

 

Haberleşmede şeffaf fatura dönemi başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “Haberleşme sektöründe şeffaf fatura dönemi başlıyor” dedi.
Bakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Elektronik Haberleşme Sektöründe Fatura Usul ve Esaslar Taslağı”nın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanarak kamuoyu görüşüne açıldığını kaydetti.

Faturalı hat kullanan GSM aboneleri ile sabit hat ve internet hattı kullanan abonelere gönderilen 60 milyonun üzerinde faturanın bu esaslara göre düzenleneceğini belirten Yıldırım, “Tüketicilerin mağdur olmasına yol açan, kısıtlı ve anlaşılmayan faturaların yerini alacak bu faturalar ile tüketici haklarının korunmasını ve mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Renk körleri de okuyabilecek

Bakan Yıldırım, yeni faturalarda tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde yer alacağını bildirdi. Faturalarda renk körlüğü olan insanların da okuyabileceği şekilde karşıt renkler kullanılacağını kaydeden Bakan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Faturalar basit, sade bir şekilde düzenlenecek ve okunabilir olacak. Faturada yer alan tarifeler/ücretler, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta ve ücret kalemleri ayırt edilebilir olacak.

Faturada tarife/paket detayları bulunacak, satın alınan paketlere/ek hizmetlere ilişkin ücretler, paketlerin/ek hizmetlerin kullanılabileceği tarih aralıkları, indirim/iade var ise bunların gerekçeleri, taahhüt bulunması halinde başlangıç ve bitiş tarihleri, taahhüt verildiği durumlarda aboneliğin feshi halinde uygulanacak. Cezai ücret ve/veya cayma bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin açık ve net bilgiler yer alacak.”

Faturalarda hangi bilgiler yer alacak?

Yeni çalışmanın, tüketici haklarını koruyan en kapsamlı düzenlemelerden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, düzenleme uyarınca ayrıntılı faturanın içeriğinde neler olacağını şöyle anlattı:

‘”Aranan her numara ve numaranın ait olduğu işletmeci adı, işletmeci adı bilinmiyorsa ‘diğer operatör’ ifadesi kullanılacak. Aramanın yapıldığı tarih ve saat, her bir arama için arama süresi ve arama ücreti verilecek. Faturada toplam arama sayısı ve toplam konuşma süresi yer alacak.

Eğer uluslararası dolaşımda gelen çağrılar varsa, ücretlendirme olması durumunda her bir gelen çağrının yapıldığı tarih ve saat, arama/aranma süresi ve ücreti belirtilecek.

Uluslararası dolaşımda ve yurtdışına doğru yapılan çağrılarda aranan numaranın yanında aranan ülkeye ilişkin ülke adı gibi açıklayıcı bilgi ile uluslararası dolaşımda aramanın başlatıldığı ülke bilgisinin de yer alması zorunlu hale geliyor.

Haberleşme ücretlerinde, ses görüşmeleri, SMS, internet gibi toplam kullanımın özetini gösterir bir tablo yer alacak. Ayrıca mobil telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin farklı olması durumunda şebeke içi, şebeke dışı, uluslararası gibi ve sabit telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin farklı olması durumunda da şebeke içi, şebeke dışı, şehir içi, şehirlerarası, uluslararası gibi yararlanılan her bir hizmetin ayrı ayrı alt kalemlerinin dağılımını gösterir grafik bulunacak.

İnternet üzerinden fatura ve ayrıntılı faturaların abonelere gösterilmesi durumda kullanım detayı / ayrıntılı fatura bilgilerinin tüketiciler tarafından hesaplama yapabilecekleri şekilde ses, SMS, veri, yurtdışı ve yurtiçi roaming görüşmeleri gibi bilgiler de sunulacak.”

 

 

 

 

 

 

Kaynak:http://www.cnnturk.com/2013/ekonomi/genel/08/04/haberlesmede.seffaf.fatura.donemi.basliyor/718297.0/index.html

 

TÜPRAŞ lider, THY yükselişte!

Capital dergisi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi araştırması ‘Capital500’ü yayınladı. İşte o şirketler…

TÜPRAŞ’ın 47 milyar liralık cirosu ile zirveye çıktığı listede OVM Petrol Ofisi ikinci, THY ise 2 basamak yükselişle üçüncü sırada yer aldı. Capital500 listesindeki şirketler kârlılıklarını ise yüzde 22.5 arttırdı
CAPITAL Dergisi, 1998’den bu yana her yıl yayınladığı Türkiye’nin en büyük 500 şirketi araştırması ‘Capital500’ün 2012 yılı sonuçlarını açıkladı. Tüpraş, 2012 yılında 47 milyar TL’lik cirosu ile ‘Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi ‘İSO500’den sonra ‘Capital500’de de Türkiye’nin en büyüğü oldu. Listede 20.2 milyar TL’lik cirosuyla OMV Petrol Ofisi, Türkiye’nin ikinci büyük şirketi olurken, son yıllarda ciddi bir büyüme atağı yapan Türk Hava Yolları ise 15 milyar TL’yi bulan cirosuyla üçüncü büyük şirketi olarak dikkat çekti.
5 YILIN EN İYİ KÂRLILIĞI
Bu yıl, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Capital500 araştırmasına, kârlılıktaki müthiş ivme damgasını vurdu. Şirketler kârlılıklarını yüzde 22.5 artırarak, 2008 yılından bu yana devler kulübünde yaşanan en büyük artışa imza attılar. Hiç kuşkusuz bu yükselişte Capital500 şirketlerinin çoğunun geçtiğimiz yılı verimlilik adına önemli çalışmalarla geçirmesinin payı büyük. Cirosal anlamda ise Capital500 şirketlerinin büyüme hızında önemli bir kan kaybı söz konusu. Bir önceki yıl yüzde 35 büyümeye imza atan şirketler, bu yıl tek haneye düşerek yüzde 9.7’lik bir büyüme sergilediler. Ancak lige girme çıtasındaki yükseliş hâlâ sürüyor.
İLK 10’UN PAYI YÜZDE 25
Türkiye’nin devler liginin en tepesinde yer alan ilk 10 şirketin payı, son 4 yıldır değişmiyor. 2006-2008 arasında yüzde 25’in üzerinde seyreden bu oran, yüzde 25’e sabitlenmiş durumda. İlk 10 şirket, kârlılıkta başarılı bir performansa sahip. Toplam kârın yüzde 33’ü bu devler tarafından gerçekleştiriliyor. İhracat içindeki payı yüzde 15,4 olan ilk 10 dev, toplam istihdamın ise yüzde 12,6’sını yapıyor. İlk 10’a ilişkin söylenecek başka bir önemli gelişme de geçen yıla göre yaşanan değişim. Ford Otosan ve Ereğli Demir Çelik bu yıl ilk 10’dan çıkarken Enka ve Arçelik giriş yaptı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk 10’da enerji-petrol sektöründen şirketlerin ağırlığı var.
7 YILDIR İLK 2 AYNI
Capital500, araştırmasının son 10 yılında ilk 10’da yer alan şirket ve sektörlerde önemli değişiklikler meydana geldi. 1997 verileriyle yapılan ve 1998’de yayınlanan ilk çalışmada, lider Arçelik’i Ford ve Mercedes-Benz Türk izliyordu. 1998-2000 yılları arasındaki 3 araştırmada da dayanıklı tüketim ile otomotivin devleri ilk 3 sırayı paylaştı. Değişim ise 2001’de başladı. 1994’te kurulan GSM sektörünün genç şirketi Turkcell, 2001 ve 2002’de ikincilik koltuğuna oturdu. Akaryakıt sektörünün iki temsilcisi Petrol Ofisi ve BP ilk 3’e girdi. 5 yıl Türkiye’nin en büyük özel şirketi unvanını koruyan Petrol Ofisi, 2006’da Tüpraş’ın devreye girmesiyle 2’nciliğe geriledi. Bu iki şirket 7 yıldır
ilk 2’de.
Enerjinin cirosu yüzde 20’yi aştı
Devler liginde sektörel anlamda son 4 yıldır istikrarlı bir tablo söz konusu. Enerji ve petrol sektörü geçen yıl 29 şirketle cirodan yüzde 19 pay alırken bu yıl 37 şirketle yüzde 20,3’lük pay almış durumda. Enerjinin cirodan aldığı payın artmasında listeye giren şirket sayısının yüzde 27,5 artmasının yanı sıra listede yer alan şirketlerin enerji yatırımlarında önemli bir artış yapmaları da önemli bir faktör.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:http://www.borsagundem.com/haber/tupras-lider_-thy-yukseliste/498050/

 

Media Markt, İstanbul’daki 10’uncu mağazasını açtı

Media Markt, Türkiye’deki 28’nci, İstanbul’daki 10’ncu mağazasını Kağıthane Axis AVM’de bugün saat 8.00’de açtı

Media Markt Kağıthane mağazasının açılışını Media-Saturn Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür (COO) Marcus Tengler ve Media-Saturn Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Aziz Süzer (CPO), Media Markt Kağıthane Mağaza Genel Müdürü Figen Çoban gerçekleştirdi. Kağıthane Axis AVM içerisinde 3 bin metrekarelik bir alanda bulunan Media Markt Kağıthane mağazası, 50 bin çeşit dünya markası ürünü İstanbullu teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu. Açılışta kampanyalı fiyatlarıyla cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, GSM aksesuarları ve küçük ev aletleri yoğun ilgi gördü.

Media-Saturn Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Marcus Tengler, Media Markt olarak 2013 yılını İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra özellikle yeni bölgelerde açılan mağazalarla, Anadolu’da büyüme yılı ilan ettiklerini söyledi. Tengler, “İstanbul’da 28’nci mağazamızı açtık, ardından Aydın mağazamız ile Anadolu’daki büyümemizi hızlandıracağız. Gaziantep ve Şanlıurfa mağazalarımızı da bu yıl içinde açacağız. 2013 yılını 32 mağaza ile kapatmayı hedefliyoruz” dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak : http://www.perakende.org/teknoloji-marketleri/media-markt-istanbuldaki-10uncu-magazasini-acti-1342792675h.html

Millenicom Kobilerin İhtiyaçlarına Özel Çözümler Sunuyor

Millenicom kurumsal iletişim çözümleri kobilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor

Sunduğu Kurumsal İletişim Çözümleriyle alternatif telekom operatörlerinin öncüsü Millenicom, kobilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye telekomünikasyon sektöründe hizmet kalitesini sürekli geliştirerek müşterilerine daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlayan Millenicom, kobilere sabit telefon, genişbant ve ofis iletişim hizmetlerini en yüksek kaliteyle sunuyor.Türkiye‘nin geneline sunduğu kaliteli hizmetiyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak işlerini daha verimli ve süratli bir hale getirmek isteyen kobilere en iyi müşteri deneyimini yaşatıyor.

70 binden fazla aboneye Sabit Telefon Hizmeti veren en geniş ve en yaygın şebekeye sahip alternatif telekom operatörü Millenicom, şehiriçi, şehirlerarası, uluslararası ve GSM aramalarınızı iş yerinizdeki telefonlardan yüksek kalite ve uygun fiyatlarla yapabilmenizi sağlıyor. Millenicom, sabit telefon hizmetlerinde yurtiçi ve yurtdışında yayılmış 50’ye yakın POP (Bulunma noktasına) sahip.

Yaklaşık bir senedir aboneler tarafından yoğun rağbet gören Toptan Hat Kiralama Hizmeti ile aboneler, numaralarını değiştirmeden Millenicom abonesi olma ayrıcalığını yaşayabiliyor. Tüm operatörlerden hiçbir ilave işlem ve başvuru gerekmeden Millenicom’a geçiş yapma fırsatını veren bu hizmet ile müşteriler sabit telekom ihtiyaçlarını tek fatura ile karşılayabiliyorlar.
Millenicom Kurumsal İletişim Çözümleri markasıyla yüksek miktarda telefon görüşmesi yapan şirketlere de Onnet Telefon Hizmetini sunarak başvuru ücreti almadan ve sabit ücret ödemeden görüşmelerini daha ekonomik ve kaliteli yapmalarına imkan sağlıyor.

Şehiriçi, şehirlerarası, uluslararası ve GSM hattı farketmeksizin daha indirimli konuşmak isteyen şirketler Millenicom’un sunduğu Numara Tahsis ve Taşıma Hizmeti ile sabit ücret ödemeden çok daha fazla tasarruf sağlıyor. Şirketler, sabit telefon numaralarını değiştirmeden Millenicom’a taşıyarak veya Millenicom’dan yeni numaralar tahsis ederek çok daha uygun fiyatlarla sadece görüştüğü kadar ödeyebiliyorlar.

Millenicom Kurumsal Genişbant Hizmetleri sayesinde TDM altyapısı üzerinden Kiralık Hat (Leased Line), XDSL altyapısı üzerinden G.SHDSL ve Fiber Optik alt yapısı üzerinden Metro Ethernet gibi data bağlantı yöntemlerini kullanarak şirketlere yüksek hızda veri transferi yapmalarını sağlıyor.

Kobilerin iletişim altyapısını anahtar teslim çözümlerle destekleyen Millenicom, en yeni teknolojik alt yapıları kullanarak kaliteden ödün vermiyor.

Bilkent Üniversitesi ve Pamukkale Seyahat Millenicom Sabit Telefon Hizmetini tercih ediyor.

Millenicom Türkiye‘nin Sabit Telefon Hizmeti’nden yararlanan Bilkent Üniversitesi ve Pamukkale Seyahat yaptıkları uluslararası, şehirlerarası ve cep telefonu aramalarında yüzde 50’a varan oranda tasarruf sağlıyor.

Millenicom, Sabit Telefon Hizmeti  herhangi bir ön ödeme ya da ek cihaz gerektirmediği için farklı sektörlerden 70 binden fazla kurum tarafından tercih ediliyor. Millenicom sabit telefon hizmeti sayesinde firmalar iletişim masraflarını en aza indirirken, Millenicom’un güçlü altyapısıyla kaliteli görüşme yapabiliyor.

Millenicom’u tercih eden kurumlar “Aramızda Tarifesi” ile kendi aralarında çok daha indirimli fiyatlarla görüşebiliyorlar.

Millenicom Kurumsal İletişim Çözümleri Satış ve Pazarlama Direktörü Orkan Aytulun, sundukları Sabit Telefon Hizmetleri’nden ülke genelinde her sektörden ve her büyüklükten 70 bini aşkın firmanın yararlandığına dikkat çekiyor: “Ülkemizdeki her sektörden firmaya hizmet veriyoruz. Millenicom Sabit Telefon Hizmetleri aracılığıyla ülkemizin önde gelen üniversitesi Bilkent’e ve en beğenilen seyahat firmalarından Pamukkale Seyahat’a esnek, ölçeklenebilir ve fiber altyapı ile sunarak verimliliklerine katkı yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak:http://www.haberler.com/millenicom-kobilerin-ihtiyaclarina-ozel-cozumler-4642529-haberi/

‘Cep’te paraya yasal güvence

Merkez Bankası tarafından hazırlanan kanun tasarısıyla, cep telefonlarıyla gerçekleştirilen para hareketleri ve ödemeleri yasal güvenceye alınıyor. Taslak halindeki tasarı GSM şirketleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, bankalar ise kendilerine rakip çıkacağı için itiraz ediyor.

MOBİL iletişim sektöründeki, yani cep telefonlarıyla gerçekleştirilen para hareketleri ve ödemeler yasal güvenceye kavuşuyor. Şimdiye kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bir düzenlemesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu para hareketlerinin hızla büyümesi ve karmaşıklaşması üzerine böyle bir yola gidildi.

Merkez Bankası tarafından “ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanun tasarısı taslağı” hazırlandı. Bu taslakta ödeme sistemlerine mobil iletişim sektörünün dahil edilmesinin yanında, AB’de uygulanan sistemle uyumlaşmanın sağlandığı görülüyor. Bu taslağın GSM şirketlerince memnuniyetle karşılandığı açık.

BDDK TARAFINDAN İNCELENİYOR
Ancak buna karşılık bankacılık sisteminden yeni taslağa itirazlar geldiğini de biliyoruz. Merkez Bankası tarafından hazırlanan taslağın şu sıralarda BDDK tarafından incelendiği, BDDK’nın bankacılık aleyhine olabileceğini düşündüğü maddelere karşı çıktığı ve bu yönde taslakta değişiklik istediği konuşuluyor.

Bu arada AB sistemine uyumlu bir ödeme sisteminin getirilmesiyle “bankacılık dışı ödeme kurumları” kavramının gündeme geldiğini, GSM şirketlerinin bu kapsamda yer almayı istediklerini, buna karşılık bankacıların da doğal olarak ödeme sistemlerindeki hakimiyeti yitirmek istemediklerini biliyoruz. Kısacası; bankacılar mobil ödemelerin olmasını ama kendileriyle bağlantılı ve kendilerine rakip olmayacak içimde yapılmasını, GSM şirketleri de ödeme sisteminde bankacılık dışında işlem yapma yetkisinin tanınmasını istiyorlar. Bence bu işin doğasından gelen doğal bir tartışma, nasıl sonuçlanacağını da yakında göreceğiz.

YENİ PİYASA AKTÖRLERİ
GSM şirketleri taslağın AB’ye uyum öngörmesinden memnunlar çünkü istedikleri sistemin AB’de uygulandığını düşünüyorlar. Banka dışı ödemelerin AB üye ülkelerinde elektronik para direktifi ve ödeme sistemi direktifi çerçevesinde yürüdüğünü belirterek, banka dışı ödeme sisteminin ülkemizde de kurulup işletilebilmesi için böyle bir mevzuata ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Ayrıca, AB üye ülkelerinde uygulanan sistemin ülkemiz iç dinamikleri de göz önünde tutularak rekabetçi ve yeni piyasa aktörlerinin pazara girişini kolaylaştıracak şekilde bizde de uygulanması gerektiği düşüncesindeler.

Banka dışı ödeme hizmeti

MERKEZ Bankası’nın hazırladığı kanun taslağının tanımlar kısmında elektronik haberleşme işletmecilerinin tanımı yapılıyor. Ayrıca taslakta “gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmet kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemleri” ödeme hizmeti olarak değerlendiriliyor.

BDDK adil olacak mı

GSM şirketleri yetkilileri, bu pazarda mevcut halde bir bankacılık tekeli bulunduğunu iddia ederek, planlanan bu düzenlemede ancak bankalar dışında bilişim ve GSM şirketlerinin de ödeme hizmeti vermeleri halinde pazarın rekabetçi olabileceğini söylüyorlar. Pazarın yeni teşebbüslere açılması ve bu konudaki tekelin kaldırılması için, getirilen bu yasanın önemli bir rol oynayacağı görüşündeler. Bu arada yasanın alacağı son şekil büyük merak konusu olurken, belli ki yasa sonrası yapılacak düzenlemeler hakkında da kuşkular var. Banka dışı ödeme sektörü oluşup oluşmayacağı, eğer böyle bir alan oluşursa denetimin BDDK’ya verilmesi gerekeceği, bu takdirde BDDK’nın bankalar ile banka dışı ödeme kuruluşları arasında adil olup olamayacağının da, özellikle GSM şirketleri tarafından, şimdiden merak edilen konular olduğu görülüyor.

Cep telefonunda neler yapılıyor

Mevcut durumda mobil iletişim sektörü ödeme aracı olarak zaten kullanılabiliyor. Örneğin;
* Cep telefonu bir cüzdan görevi görebiliyor, nakit para yüklenilebiliyor,
* Cep telefonlarına banka ve kredi kartları eklenerek işlem yapılabiliyor,
* İnternette kredi kartı numarası vermeden cep telefonu numarası ile alışveriş yapılabiliyor,
* Temassız ödeme, cepten cebe para transferi, fatura ödeme işlemleri yapılabiliyor.
* Özellikle küçük ödeme piyasasında geliştirilen innovatif çözümlerle, hızlı bir biçimde, değişen ve kişiselleşen müşteri taleplerine yanıt verecek çözümler geliştirilip, sürekli yeni ürünler hizmete sunulabiliyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/23157525.asp