Akaryakıt ve sigarada ÖTV kaçağı zorlaşıyor

Maliye Bakanlığı, akaryakıt, alkollü içkiler, sigara ve motorlu taşıtlardaki ÖTV’ye yönelik tebliğlerde değişiklik yaptı. Düzenlemelerle, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerde kolluk kuvvetlerinin daha etkin rol oynaması imkanı doğdu.

Akaryakıt, alkollü içkiler, sigara ve motorlu taşıtlarda vergi kaçırmak amacıyla kullanılan işlemleri engellemeye yönelik yapılan kanun değişikliklerinin uygulanması amacıyla yapılan tebliğ değişikliği yayımlandı. Düzenlemelerle, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerde kolluk kuvvetlerinin daha etkin rol oynaması imkanı doğdu. Motorlu taşıtlarda ise ithal araçlarda birim değerlerini düşük gösterme yoluyla yapılan vergi kaçakçılığına karşı getirilen asgari değer uygulamasının nasıl gerçekleştirileceği belirtildi.

Taşıt araçlarına yönelik olarak yayımlanan tebliğde, araçların KDV matrahı hesaplamasında kullanılan bütün unsurları içerecek şekilde özel tüketim vergisine konu olacağı tekrarlanarak, ticari teamüllere uygun indirimin mümkün olduğu belirtildi. Buna karşılık, her halükarda alınacak ÖTV’nin, alıcının malı alış bedeli ile bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrahı üzerinden hesaplanan vergiden az olamayacağı hükmü getirildi.

Taşıt Fiyatlarını Artıracak

ÖTV’nin hesaplamasında getirilen asgari bedel tutarı, satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise üreticinin satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olanı ÖTV beyanına esas teşkil edecek. Motorlu taşıtlarının tesliminde yapılan iskontoda, satışa konu bedelin en fazla yüzde 10’u vergi matrahı indirimi konusu yapılabilecek. Satıcının faturası üzerinde yazılı bedel vergiye konu tutar olarak kabul edilecek. Belgeye dayanmayan iskonto geçerli sayılmayacak.

Kolluk Kuvvetlerine Yetki

Tebliğlerde yapılan değişiklikle, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilere yönelik olarak getirilen kanuni hükümlere de uyum düzenlemesi yapıldı. Buna göre müteselsil sorumluluk kavramının genişletilmesi amacıyla yapılan düzenleme kapsamında, ulusal marker bulunmayan akaryakıt ürünleri bulunduran, bandrolsüz sigara ve içkilerin ikinci elden dağıtımında, ürettirilmesinde ya da taşınmasında sorumluluk tespiti için, kolluk kuvvetlerinin her türlü denetim ya da incelemesinde, bu türden ürünlerle karşılaşıldığında tutanak tutması esası getirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak

KYK başvurularında noter şartı kaldırıldı

KYK’ya burs başvurusu yapacak öğrenciler artık taahhütnameyi noterde tasdik ettirmeyecek

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) burs başvurusunda bulunacak öğrenciler, taahhütnameyi noterde tasdik ettirmeyecek ve KYK’ya teslim edecek.

Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle Yönetmeliğin 15’inci maddesindeki “taahhütnameyi noterde tanzim ve tasdik ettirme” koşulu çıkarılarak madde yeniden düzenlendi. Buna göre, burs almaya hak kazanan öğrenci, metni ve alınma usulü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan taahhütnameyi Kuruma vermekle yükümlü olacak. Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler, öğrenciden alınacak taahhütnamede ayrıca belirtilecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak

Vergi ve harçlar % 3,93 artacak

Ekim enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeniden değerleme oranı da belirlendi. Vergilerin artışında kullanılacak yeniden değerleme oranı 2013 yılında yüzde 3,93 olacak.

Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden TÜİK Üretici Fiyat Endeksi Ekim ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 3.93 oranında artış gösterdi.

Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını TÜİK’in üretici fiyatı genel endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığı’nın, 2013 yılının oranını da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor.

En düşük taşıt vergisi 537 liraya yükselecek

1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 517 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 537 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 828 liradan 860 liraya yükselecek.

B sınıfı sürücü belgesi harcı 325 lira olacak

Harçların da aynı oranda zam görmesiyle birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 126,77 liradan 131,75 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 325 lira olacak.

Çevre temizlik vergisi ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar ve yüzde 1.9 artırılacak.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak

 

AKILLI YAZARKASA İÇİN EK SÜRE

Maliye Bakanlığı, POS özellikli akıllı yazarkasaların kullanımı için geçiş süresi verdi.

Kayıt dışı ile mücadele kapsamında mükellefi teknolojik denetime alan Maliye Bakanlığı, POS özellikli akıllı yazarkasaların kullanımı için geçiş süresi verdi.

Uygulama 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren başlayacak olmasına rağmen yazar kasa üreticisinden faturası olan işletmelere ilave 90 günlük süre tanınıyor. Normalde geçiş süresi 15 gün olarak uygulanıyor. Düzenleme kapsamında kredi kartı ile tahsilat yapmasına rağmen fiş kesmeyen işletmeler Maliye’nin radarına takılmış olacak. Mobil EFT-POS özelliği olan cihazların  önümüzdeki aybaşından itibaren kullanılması sadece işletmeler için geçerli olmayacak. Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanları kullanması gerekiyor. Edinilen bilgilere göre yeni cihazlar POS özellikli oldukları için bankacılık açısından yazılım hazırlanması gerekiyor. Bu süreç uzun zaman aldığı için uyuma ilişkin bazı sorunlar ortaya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı uygulamaya başlangıç süresi olan 1 Temmuz tarihinden ise geri adım atmıyor. Ancak mobil POS cihazı kullanarak satış yapanların herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmaması için üretici firmalardan cihazlarına ilişkin fatura alması gerekiyor.

Ödeme kaydedici cihazlara yönelik çalışma başlatan İdare bu kapsamda esnafı anlık takip ve denetime tabi tutmuş olacak. Normal esnafın akıllı yazar kasaya geçiş tarihi ise 2016 yılı olarak belirlendi. İdare’nin hazırladığı ‘Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu’na göre akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazların teknik altyapısı daha güçlü olacak. Düzenleme hakkında bilgi veren Maliye kaynakları geçiş süresi için 90 gün tanınmasının bankacılıkla ilgili altyapının tamamlanması ile alakalı olduğunu belirterek, “1 Temmuz olan uygulama süresinde ise geri adım atılmadı. İdare kayıt dışı ile mücadele kapsamında bu konuya özel önem veriyor. Bu hüküm eylem planında da yer alıyor. Çok sayıda işletme kredi kartı ile tahsilat yapmasına rağmen fiş kesmeyebiliyor.” dedi.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli geçiş olacak. Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananların, önümüzdeki ay başından itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmaları gerekiyor. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz modellerinin mükelleflerce kullanılabilmesi için, bakanlıkça belirlenmiş şartları haiz olduğunun onaylanmış olması gerekiyor. Teknik incelemeler ise TÜBİTAK tarafından yapılacak.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:http://www.paralimani.com/akilli-yazarkasa-icin-ek-sure-haberi-28708/

 

Genç girişimciye 3 yıl vergi muafiyeti

Maliye Bakanı Şimşek, ilk kez mükellef olacak 29 yaşını aşmamış genç girişimcilerin 3 yıl boyunca vergi ödemeyeceğini bildirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, Maliye Bakanlığı bünyesinde kamunun, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin, uzmanların uzun bir süredir çalışmalarıyla hazırlanan tasarının detaylarının yasama sürecinde daha kesinlik kazanacağını belirtti.

Bu kanunun kayıt dışılıkla mücadele ellerini güçlendirecek bir kanun olduğunun altını çizen Şimşek, gelir vergisi oranlarıyla oynamadan, herhangi bir artışa gitmeden Türkiye’de kayıt dışılığı azaltarak kurum kazançları üzerinden daha fazla kaynak üretmenin önünün açacağını düşündüğünü söyledi.

Vergi oranlarında değişiklik yok

Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile 7 temel eksende değişiklik yapacaklarını ifade eden Bakan Şimşek, esnafın vergi yükünü artıracak bir düzenlemenin söz konusu olmadığını belirterek, tasarı ile gelir ve kurumlar vergileri oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini kaydetti.

İlk kez mükellef olacak 29 yaşını aşmamış genç girişimcilerin 3 yıl boyunca vergi ödemeyeceğini bildiren Bakan Şimşek, harcamalar ve servetten hareketle çapraz bir denetim öngörmediklerini söyledi.

“Futbolcu da genel düzenlemeye tabi”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şimşek, vergilendirmede mesleki bir sınıflama yapılıp yapılmadığına ilişkin soru üzerine Gelir Vergisi’nde kendisine ilişkin özel bir düzenleme yoksa herkesin genel hükümlere tabi olacağını söyledi. Şimşek, “Gelir ile artan oranlı bir vergi söz konusu olacaktır. Yüzde 15’ten başlayan en yüksek yüzde 35’te biten bir gelir vergisi oran uygulamamız zaten var. Dolayısıyla futbolcu veya gündeme getirilen diğer hususlar olsun bu hususlarda genel düzenleme söz konusu olacaktır” dedi.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin soru üzerine Şimşek, şuanki mevzuatta şirketlere 2 yıldan sonra yüzde 75’lik bir istisnanın söz konusu olduğunu, kendilerinin bu istisnayı 2 yıldan sonra yüzde 40, 3 yıldan sonra yüzde 50, 4 yıldan sonra yüzde 60, 5 yıldan sonra da yüzde 75 olarak yeniden tanımladıklarını ifade etti.

Hiçbir şekilde yüzde 75’ten daha fazla bir istisnanın söz konusu olmayacağını belirten Şimşek,  gayrimenkul satış karı hesaplanırken enflasyona göre bir maliyet düzenlemesi yapılacağının altını çizdi. Şimşek, bu süreçte maliyeti artışı harcamaların da dikkate alınacağını bildirdi.

Kira gelirlerinde ya yüzde 25’lik otomatik olarak götürü gider metodunun seçildiğini ya da gerçek giderin ortaya konularak hesaplandığını hatırlatan Şimşek, “Şu anda biz işyerleri, arazi, arsalar ve 52 bin liranın üzerinde konut geliri hasılatı elde  edenler için yüzde 25’lik götürü gider ugulamasına son veriyoruz. 26 bin ile 52 bin lira arasında konut kiralarında götürü gider yüzde 15’e indiriliyor, 26 bin liraya kadar konut kirası elde edenler için ise yüzde 25 olarak uygulanmaya devam edilecek. Kayıtlı ekonomi için gerçek giderler indirilebilecek” bilgisini verdi.

Şimşek, bu konunun önemli olduğunu belirterek, gerçek gider uygulamasına giderek vergi güvenlik müessesesi yönünde bir adım atmış olduklarını dile getirdi. Mevcut durumda şirketlerin iştirak hissesi satışında, kurumlarda 2 yıldan sonra yüzde 75’lik kişilerde ise yüzde 100’lük bir istisnanın söz konusu olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, şimdi herkes için 2 yıldan sonra yüzde 40, 3 yıldan sonra yüzde 50, 4 yıldan sonra yüzde 60, 5 yıldan sonra yüzde 75’lik bir istisnanın söz konusu olduğunu vurguladı.

“Beyannameli vergilemeyi genişletiyoruz”

Bakan Şimşek, eşik değer uygulamasına ilişkin soru üzerine de beyannameli vergilemeyi genişlettiklerini vurgulayarak, “Birden fazla kaynaktan gelir elde edip, elde ettiği gelirlerin toplamı 160 bin liranın üzerinde olan ki bunu kanuna koyuyoruz, bundan sora beyannameye tabi olacak ve bütün gelirleri üzerinden vergilendirilecek. Bugün itibariyle ücretliler zaten 80 bin lira ve üzeri gelir elde ediyorsa yüzde 35’lik bir düzenlemeye tabi, bu yeni düzenlemeyle biz bir takım unsurları vergiden indirme imkanı sağlıyoruz. Bu anlamda vatandaşa yönelik önemli bir insiyatif alıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun söz konusu rakamı 320 bin liraya çıkarma ve 80 bin liraya indirme yetkisinin bulunduğunu hatırlatan Şimşek, ücret geliri elde eden yaklaşık 100 bin kişinin, serbest meslek kazancı elde eden yaklaşık 10 bin kişinin, gayrimenkul sermaye iradı geliri elde eden yaklaşık 15 bin kişinin, diğer kazanç ve irad elde edenlerden yaklaşık bin kişinin 160 bin liralık eşik değere göre beyannameye tabi olacağını söyledi.

Mevcut durumda her gelir için ayrı ayrı yüzde 15-35 tarifesine göre vergilendirmenin söz konusu olduğunu kaydeden Şimşek, “Bundan sonra toplam gelirler üzerinden yüzde 15-35 arası bir vergilendirme söz konusu olacak” diye konuştu.

Şimşek ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun 160 bin lira olan eşiği 2 katına çıkarması durumunda beyanname vereceklerin sayısının 3’te 1’ine düşüreceğini, yarısına düşürmesi durumunda da beyanname vereceklerin sayısının 3 katına çıkacağını kaydetti.

Tasarının kanunlaşmasına yönelik bir soru üzerine de Şimşek, Haziran ayı içinde alt ve üst komisyonlar çalışmalarını bitirirse Meclis kapanmadan yasayı yetiştirmeyi planladıklarını söyledi. Bunun bir temenni olduğunu dile getiren Şimşek, takdirin Mecliste olduğunu ifade etti.

“Kayıt dışı azaldıkça vergi geliri artacak”

Kayıt dışılığı azalttıkları ölçüde, vergi oranlarını artırmadan doğrudan vergi gelirlerinin artacağına işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:

“Bu da vergide adaleti sağlamamıza imkan sağlayacak. Mali imkanlar arttıkça, geçmişte gördünüz, dolaylı vergilerde indirime gittik. Bugün Avrupa’da eğitimde KDV oranları yüzde 20-25 arası, sağlıkta ve giyimde de aynı şekilde. Bunlar çok temel konular. Bu alanlarda hükümetimiz, imkanlar arttığı zaman KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 8’e çekmiştir. Gıdada yüzde 1’e çekmiştir. Dolayısıyla mali imkan, manevra alanımız arttıkça bunu çalışan lehine, dar gelirli lehine kullanma konusunda iddialıyız. Geçmişte yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”

Vergiden feragat,  çiftçiye destek

Bakan Şimşek, tasarıdaki tarımsal teşviklere ilişkin bir soru üzerine de buradaki düzenlemelerin genel anlamda ölçek büyütmeyi cezalandıran değil, teşvik eden ve vergi fedakarlığı içeren düzenlemeler olduğunu bildirdi. Şimşek, “Vergiden feragatte bulunarak tarım kesimini, çiftçilerimizi, tarımsal işletmeleri bu anlamda destekleyeceğiz ve bu, istihdamı da desteklemiş olacak” dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/187479–yeni-kanunda-7-temel-degisiklik

‘Vergisiz asgari ücret gündemizde değil’

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir Vergisi Kanun Taslağı ile gelir ve kurumlar vergilerinin birleştirilip, 95 maddeye indirildiğini, mevzuatın basitleştirildiğini söyledi.

Taslakla vergi tabanını genişlettiklerini, bazı imtiyazlara ve istisnalara son verdiklerini belirten Şimşek, taslakta asgari ücrete ilişkin yeni bir düzenleme olmadığını da kaydetti. Şimşek, taslağın “reform” niteliğinde olduğunu ve Bakanlar Kurulu’na gönderildiğini belirterek, yakın zamanda Meclis’e gitmesini ümit ettiklerini, detaylı içeriği daha sonra açıklayacaklarını ifade etti.

Kaynak: http://ekonomi.milliyet.com.tr/-vergisiz-asgari-ucret-gundemizde/ekonomi/detay/1715492/default.htm

Benzin fiyatında vergi yükü düştü

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 31 Aralık 2002’de 100 liralık benzin fiyatındaki vergi yükünün 70,2 lirayken, 22 Mayıs 2013 itibariyle 61,4 liraya kadar düştüğünü bildirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtladı.

Şimşek, 2003-2012 yılları arasında 108 adet lojmanın, 24,9 milyon lira bedelle satıldığını kaydetti.

Haziran 2012 itibariyle 2/B taşınmazı bulunan illerde yaklaşık 70 bin doğrudan satın alma ve iade başvurusu yapıldığını belirten Şimşek, bugün itibariyle 57 ilde,  yaklaşık 611 bin başvuru olduğunu ifade etti. Şimşek,  2/B alanlarının satışından 9,8 milyar liralık gelir beklendiğini söyledi.

2,5 milyar liralık etki

Şimşek, akaryakıt, moturlu taşıt ve alkollü içki ÖTV’si ile tapu harçlarında yapılan düzenlemelerin 2012 yılı merkezi yönetim bütçe gelirlerine etkisinin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Şimşek, 31 Aralık 2002’de 100 liralık benzin fiyatının içinde vergi yükünün 70,2 lirayken, 22 Mayıs 2013 itibariyle 61,4 liraya kadar düştüğünü bildirdi. Şimşek, 1 Ocak 2005 tarihinde 100 liralık motorinin fiyatı içindeki vergi yükünün 65,1 lira, 22 Mayıs 2013’te ise 53,7 lira olduğunu kaydetti.

Türkiye 13 milyar dolar civarında cari fazla vermiş olacaktı

Cari açık konusunda bir soruyu yanıtlayan Şimşek, şunları söyledi:

“Geçen sene cari açığın önemli ölçüde aşağıya çekilmesini, uyguladığımız politikalarla sağladık. Bu senenin ilk çeyreğinde de cari açıkta istikrarlı bir gidişat söz konusudur. Ama şunu da tabii ki kabul etmek lazım, geçen sene enerji ithalatına biz 60 milyar dolar ödedik. Türkiye enerjide kendi kendine yeter olsaydı geçen sene Türkiye 13 milyar dolar civarında cari fazla vermiş olacaktı. Ama bu bir Türkiye’nin gerçeği. Bu sorunları aşmak için bir yandan Türkiye’yi katma değer zincirinde yukarılara taşımak, bir taraftan eğitimin kalitesini artırmak, bir taraftan altyapının yani Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak için altyapı yatırımlarının, diğer taraftan stratejik yatırımlara çok ciddi teşvikler, bir taraftan enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların harekete geçirilmesi gibi aslında birçok yapısal tedbiri almış durumdayız. İnanıyorum ki orta, uzun vadede Türkiye, enflasyonda olduğu gibi cari açık sorununu da kökten çözme noktasına gelecektir.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: http://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/187353–benzin-fiyatinda-vergi-yuku-dustu

En fazla kurumlar vergisini Garanti Bankası ödedi

Türkiye Garanti Bankası AŞ, ödediği 1 milyar 180 milyon 653 bin 967,21 lira ile 2012 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu.

Türkiye Garanti Bankası AŞ, ödediği 1 milyar 180 milyon 653 bin 967,21 lira ile 2012 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyen kurum oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi ilk 100 sıralamasını açıkladı.

Buna göre, Türkiye Garanti Bankası AŞ, geçen yıl ödediği 1 milyar 180 milyon 653 bin 967,21 lira vergi ile 2012’nin kurumlar vergisi rekortmeni oldu.

Geçen yıl en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listesinde, Türkiye Garanti Bankası AŞ’nin ardından 2012’de 1 milyar 151 milyon 148 bin 519,65 ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi ikinci sırada yer alırken, Akbank TAŞ 1 milyar 112 milyon 951 bin 384,95 lira ile üçüncü oldu.

1 milyar 448 milyon 473 bin liralık vergi ile 2011 yılının kurumlar vergisi rekortmeni olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ ise 743 milyon 352 bin 861,61 lira ile listede 7. sırada yer aldı.

2012 yılında en fazla kurumlar vergisi ödeyenler listenin ilk 10 sırasında Ankara merkezli 4, İstanbul merkezli 6 kurum yer aldı.

Kurumlar vergisi tahakkuku yüzde 22 arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012 yılı vergilendirme döneminde 2011 yılına göre tahakkuk eden kurumlar vergisi toplamının yüzde 22 artarak, 31 milyar 990 milyon 836 bin 9 lira olduğunu açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2012 yılı vergilendirme dönemiyle ilgili Nisan 2013’te 623 bin 122 mükellef tarafından yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

Verilen kurumlar vergisi beyannameleriyle 161 milyar 525 milyon 636 bin lira matrah beyan edildi. Söz konusu tutar üzerinden 31 milyar 990 milyon 836 bin lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye genelinde 2012 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesiyle bir önceki döneme göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 22,37, tahakkuk eden kurumlar vergisi toplamında ise yüzde 22,01 oranında artış meydana geldi.

Maliye Bakanı teşekkür mesajı yayımladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2012 yılında en yüksek kurumlar vergisi beyanında bulunan mükelleflerin listesini açıklamasının ardından, teşekkür mesajı yayımladı.

Bakan Şimşek, vatandaşlardan anayasal bir zorunluluk olarak alınan verginin, kamu harcamalarının temel kaynağı ve ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu bildirdi.

Düzenli vergi ödeme alışkanlığı kazanan toplumların, demokratik hukuk devletinin normlarını yakalamış toplumlar olduğunun altını çizen Şimşek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vergisini ödeyen gerek firmalarımız gerekse vatandaşlarımız ülkemizin kalkınmasındaki lokomotifin bir çarkıdır. Şunu unutmayalım ki ödenen her vergi vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönmektedir. Böylece devletimiz, iş adamımız, vatandaşımız kısaca herkes kazanmaktadır. Vergi rekortmenlerimiz devlete olan mükellefiyetlerini samimiyetle yerine getirmişlerdir. Gelirini doğru beyan eden, vergisini ödeyenler ve bu listelerde yer alan mükellefler bizim gerçek kahramanlarımızdır. Kurumlar vergisi rekortmenler listesi, bizim için bir onur tablosudur. Bu nedenle vergi rekortmenlerimizi canı gönülden kutluyorum.”

 

 

 

Kaynak: http://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/186056–turkiye-garanti-bankasi-as-odedigi-1-milyar-180-milyon-653-bin-967-21-lira-ile-2012-yilinda-en-fazla-kurumlar-vergisi-odeyen-kurum-oldu

Maliye’nin gözü üstünüzde!

Maliye Bakanlığı yeni nesil yazar kasalarla her hareketi izleyecek duruma gelecek.

Yeni nesil yazar kasa değişiminde ilk etapta 1.5 milyon cihazın değişiminin olacağı, bunun da maliyetinin 1.5 milyar doları bulması bekleniyor.

Yeni nesil yazar kasalarla Maliye her firmanın o an ne kadarlık satış yaptığını eş zamanlı olarak görecek. Bu aynı zamanda verilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı tartışmasını da beraberinde getirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “3. kişiler ulaşamasın diye tedbir alacağız” diye konuştu.

Maliye mevcut yazarkasaları değiştirip yeni nesil yazarkasalara geçerek yapılan her işlemi birebir online izler duruma gelmeyi planlıyor. Kasaların en önemli özelliği Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki veriambarı ile online bağlantılı olmaları.

Yeni nesil yazarkasalar her fiş sonlandığında fiş toplamı ve toplam KDV’yi günlük olarak hafızasına kaydedecek. Bu bilgiler Gelir İdaresi sistemlerine günlük ya da anlık olarak iletilebilecek. Günlük hafızada yer alan ancak mali hafızaya aktarılmamış verilerin değiştirilmesi engellenecek ve bu bilgiler hiçbir şekilde silinemeyecek. Hasılat, nakit, kredi kartı ya da başka şekilde ödeme türleri günlük hafızada yer alacak. Yazarkasalarda elektronik mühür olacak. Bu mühür fiziki müdahaleleri algılayacak, kapağın açılması ya da zorlanması gibi durumlarda cihaz devre dışı kalacak. Yeni yazarkasaların en önemli özelliği POS cihazları ile bağlantılı olması olacak. Yani kredi kartı ile bir işlem gerçekleştiğinde yazarkasa bunu görecek.

Tüm mükellefleri izleyebileceğiz Bakan Şimşek, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, seyyar pos cihazı kullananlar ile yol kenarındaki otoparklarda yeni nesil yazarkasaların 1 Temmuz 2013’te kullanılmaya başlanacağını bildirdi. Diğer tüm esnaf için 2016 başında kullanılmaya başlanacağını kaydeden Şimşek, mali hafızası dolan cihazların ise yıl sonundan itibaren yenilenmeyeceğini, hurdaya ayrılacağını bildirdi.

Şimşek, uygulama birlikte perakende teslim ve hizmet sektöründe tüm mükelleflerin ekonomik faaliyetlerini bakanlık olarak izler hale geleceklerini belirterek, sistemin kayıtdışıyla mücadelede çok önemli bir araç olacağını belirtti.

CHP’li Umut Oran ise sistemin vergi güvenliğine dikkat çekerek, “Bakanın da kabul ettiği gibi her firmanın o an ne kadarlık satış yaptığı eşzamanlı olarak maliye tarafından görülecek. Yani bir anlamda maliye de artık ‘big brother’ olacak” dedi.

 

 

 

 

Kaynak : http://www.internethaber.com/maliyenin-gozu-ustunuzde-539608h.htm?interstitial=true

Sözleşmeli sayısı 200 bine dayandı

Kadro düzenlemeleriyle azaltılan sözleşmeli personel sayısı yeniden 200 bin eşiğine geldi.

Daha önce kadro düzenlemeleriyle azaltılan sözleşmeli personel sayısı 15 bin 553 artarak 193 bin 775’e ulaştı.

Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde kamudaki istihdam 8 bin 27 artarak 3 milyon 223 bin 484’e ulaştı.

Bu dönemde kamudaki çeşitli istihdam türleri içerisinde sadece sözleşmeli personel sayısı arttı. Geçen yıl 178 bin 222 olan sözleşmeli personel sayısı, bu yılın ilk 3 ayında 15 bin 553 artarak 193 bin 775’e çıktı.

Sözleşmeli personel sayısındaki artışta genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri belirleyici oldu. Bu kapsamdaki idarelerde sözleşmeli personel sayısı 10 bin 928 arttı. Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerindeki sözleşmeli personel sayısı da 1401 yükseldi.

Aynı dönemde kadrolu personel sayısı 1732, sürekli işçi sayısı 4 bin 143 azaldı.

 

 

 

 

Kaynak: http://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/185214–sozlesmeli-sayisi-200-bine-dayandi