Euro Bölgesinde İşsizlik Rekor Seviyede

Son 12 ayda işsiz sayısındaki artış, Avro Bölgesi’nde 1 milyon 775 bin olarak gerçekleşti.

AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre Avro Bölgesi’nde işsizler ordusu, şubat ayında 33 bin yeni ilaveyle 19 milyon 71 bin kişiye ulaştı.

AB genelinde ise ocak ayında yüzde 10,8 düzeyindeki işsizlik oranı şubat itibariyle yüzde 10,9’a çıkarken işsizlerin sayısı 76 bin artışla 26 milyon 338 bine ulaştı.

Son 12 ayda işsiz sayısındaki artış, Avro Bölgesi’nde 1 milyon 775 bin ve AB’de 1 milyon 805 bin düzeyinde gerçekleşti.

İşsizlik oranları Yunanistan’da yüzde 26,4 ve İspanya’da yüzde 26,3’le rekor kırarken bu ülkeleri yüzde 17,5’le Portekiz, yüzde 14,6’yla Slovakya, yüzde 14,3’le Letonya, yüzde 14,2’yle İrlanda ve yüzde 14’le Kıbrıs Rum kesimi takip etti.

AB’de 25 yaş altını kapsayan genç işsizlik oranı ortalama yüzde 23,5 olsa da bu oran Yunanistan’da yüzde 58,4 ve İspanya’da yüzde 55,7’ye ulaştı.

Kaynak

Tüketici Şimdi Kral !

Vatandaşın sorun yaşadığı pek çok konuda tüketici lehine düzenlemeler getiren taslakta, özellikle binlerce kişinin mağdur olduğu maketten yapılan konut satışlarına karşı sıkı tedbirler öngörülürken, tüketici, ödemelerini banka üzerinden ve tarafların rızasıyla yapacak, dolayısıyla inşaata başlamayan firmalar tüketiciden ödeme alamayacak. Yeni taslakla, malın tesliminden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim anında var olduğu kabul edilecek.

Çileye dönüşen doğalgaz, internet ve telefon aboneliklerini iptal etmek de kolaylaşacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni Tüketici Kanun taslağını tamamladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın hafta içinde İstanbul’da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağı taslaktan ilk detaylara HABERTÜRK ulaştı. Bakanlık, mevcut kanun üstünde değişiklikler yapmak yerine 4 maddelik yeni bir tasarı taslağı hazırlarken, yeni düzenleme, tüketicilerin daha ileri seviyede korunmasını amaçlıyor. Taslakla, tüketicilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması, tüketicinin bilgilendirilmesine ağırlık verilmesi, bürokrasinin azaltılması ve hakkaniyete uygun bir ceza sisteminin oluşturulması sağlanacak. Haksız ticari uygulamalar, ürün sorumluluğu, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli satışlar, ısmarlanmamış mal ve hizmetler gibi alanlarda yeni düzenlemeler de getirilecek.

Taslakta yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

İMALATÇI SORUMLU OLACAK: Hatalı bir ürünün, bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya kullanımdaki bir başka malın zarar görmesine sebep olması halinde, bu ürünün imalatçısı doğan zarardan kusuru aranmaksızın sorumlu tutulacak.

6 AYDA MALI İADE İMKÂNI: Ayıplı mal ya da hizmette tüketiciye sağlanan haklar, vatandaş lehine genişletilecek. Mevcut kanunda yer alan 30 gün içinde ayıbın işletmeye bildirilmesi yükümlülüğü kaldırılıyor. Malın teslimi ya da hizmetin ifa edilmesinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim anında var olduğu kabul edilecek. Bir ürünün ayıplı çıkması durumunda tüketici, ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birini seçecek. Müteşebbis de tüketicinin seçmiş olduğu bu hakkı 30 gün içerisinde yerine getirmekle yükümlü olacak.

MAKETTEN SATIŞA ÖNLEM: Maket üzerinden satışı yapılan ve binlerce kişinin mağdur olmasına neden olan konut kampanyaları sıkı şekilde denetlenecek. Tüketici, ödemelerini banka üzerinden ve tarafların rızasıyla yapacak, dolayısıyla konutun inşasına başlamamış firmalar tüketiciden ödeme alamayacak. Konut veya tatil amaçlı taşınmaz satışları resmi şekilde olmadıkça geçerli olmayacak. Taşınmazlara ilişkin teslim süresi 30 aydan 36 aya çıkarılacak.

KONUT SATIŞINDA CAYMA HAKKI: Ön ödemeli konut satışlarında 14 günlük sebepsiz cayma hakkı getirilecek. Konut veya tatil amaçlı taşınmazların tüketiciye teslim tarihine kadar tüketiciye sözleşmeden dönme hakkı sağlanacak. Kampanyalı Satış İzin Belgesi kaldırılarak, konut satışlarının devlet garantisinde olduğu yönündeki yanlış izlenimlerin önüne geçilecek.

ABONELİK İPTALİ KOLAYLAŞACAK: Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi aboneliklerde tüketicileri koruyucu düzenlemeler yapılacak. Abonelik sözleşmelerinin kapsamı genişletilerek her türlü abonelik, kanun kapsamına dahil edilecek. Müteşebbis, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini, yönetmelikte belirlenecek süreler içinde yerine getirmek zorunda olacak. Aksi halde tüketici bundan sorumlu olmayacak.

 

Kaynak

ABD ekonomisinden iyi haber

Amerikan ekonomisi yeniden büyüme rotasına girdi. OECD’nin son dünya ekonomisi raporunda, Amerikan ekonomisinin önümüzdeki altı ayda büyüme çizgisini sürdüreceği belirtiliyor.

DW.DE

‘Dünyanın 12’nci büyük ekonomisi olacak’

Önde gelen denetim ve yönetim danışmanlığı kuruluşlarından PwC tarafından yapılan küresel araştırmaya göre Türkiye, 2030’da dünyanın en büyük 12’nci ekonomisi haline gelecek. Dünya liderliğini ise Çin devralacak. (16.01.2013)

Ekonomi büyümüyor

ABD’de ‘malî uçurum’ uzlaşması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) son dünya ekonomisi raporunda, Amerikan ekonomisinin önümüzdeki altı ayda büyüme çizgisini sürdüreceği belirtiliyor. Ünlü Aspen Enstitüsü de bu tahmini paylaşıyor. Aspen Enstitüsü toz pembe bir tablo çizmiş: Ekonomik büyüme, istihdam artışı, refah düzeyinin yükselmesi ve dengeli dış ticaret bilançosu. Bütün bunların güç kaynağı da klasik sanayi sektörü. Araştırmayı hazırlayan Tom Duesterberg bu verilere hangi faktörleri baz aldıklarını şöyle açıklıyor: “Hesaplarımıza, imalat sanayinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) payının yüzde 15’e ulaşacağını ve daha önceki üç büyük resesyonda, yani internet, 11 Eylül ve küresel ekonomi krizi sırasında hangi oranda seyrettiğini baz aldık.”

İmalat sanayinde istihdam artacak

Amerikan sanayi sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 12’yi buluyor. Aspen Enstitüsü’nün araştırmasında 2025 yılına kadar beklenen gelişmeye ışık tutuluyor. Olağanüstü gelişmeler olmaz ve bugünkü ekonomik gelişme sürerse imalat sanayinde çalışanların sayısı 3 milyon 700 bin artacak. Sınai üretimin 1,5 trilyon dolarlık katma değer yaratacağı ve bunun milli gelirle ticaret bilançosuna da yansıyacağı ve 2024 yılında ABD’nin dış ticaret açığı vermeyeceği tahmin ediliyor. Buna paralel olarak kamu sektörüyle hizmetler sektörünün GSYH içindeki payı küçülecek ve bu sektörlerin büyüme hızı kesilecek. Tom Duesterberg imalat sanayindeki canlanmaya katkıda bulunacak faktörleri şöyle sıralıyor: “Öncelikle doğal gaz arzına bağlı olarak elektrik maliyeti düşecek. İhracatta, kimya, çelik ve metal endüstrileri gibi enerji yoğun branşlar başı çektiğinden ucuzlayan enerji Amerikan sanayinin dış rekabet gücünü arttıracak. Bunun için aynı zamanda yasaların ve bürokrasinin basitleştirilmesi, yüksek sermaye gerektiren sanayi branşlarına vergi kolaylığı sağlanması ve uluslararası standartların uyumlaştırılması da gerekiyor.”

Amerikan sanayi sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 12’yi buluyor.

Uzmanlar Washington yönetimine Asya ülkeleri ve Avrupa Birliği ile başlatılan serbest ticaret görüşmelerinin en kısa zamanda tamamlanmasını ve yurtiçindeki doğalgaz ve ham petrol üretiminin arttırılmasını tavsiye ediyor. Altyapıda ise elektrik nakil şebekesinin, rüzgâr ve güneş enerjisini de değerlendirecek şekilde yenilenip genişletilmesi, mesleki eğitimin teşviki, kuralların azaltılması, kurumlar vergisinin OECD ortalamasına indirilmesi ve kamu araştırma harcamalarının arttırılması yer alıyor.

Bison Gear & Engineering şirketinin genel müdürü Ron Bullock, bu önerilerin yeni olmadığını ve asıl zorluğun uygulamada çıktığını söylüyor.Bullock, “Kanun koyucuyu, ekonomik durumu düzeltecek bu mantıklı tedbirleri uygulamaya ikna etmek kolay olmayacak” diyor.

“Sanayi söktörünün imaj problemi var”

Amerikalı işadamı Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin çatışma ortamından sıyrılıp durumu düzeltecek müştereklerde buluşmalarının kolay olmayacağını hatırlatıyor. 1980’lli yıllarda Ronald Reagan, Demokrat Kongre üyelerini ikna ederek vergi reformunu başarmış ve bu sayede Amerikan ekonomisi on yıl süren bir büyüme sürecine girmişti.

Sanayi sektörünün imaj sorunu mu var?

Çıraklık eğitiminde Almanya’yı örnek alıp öncelikle modern teknolojiler için uzman yetiştirmek zorunda olduklarını, ancak son yıllarda teknik eğitimin gözden düştüğünü belirten Amerikan İmalatçılar Birliği’nin baş iktisatçısı Chad Moutray, sanayi sektörünün imaj problemi olduğu görüşünde. Eskiden acemilere göre ve kirli bir meslek olarak görülen sanayinin artık modern teknolojilere dayandığını ve uzman eleman gerektirdiğini belirten Moutray sanayide çağ atlanmasının bu sektöre ilgiyi de arttırdığını belirtiyor:“Başkan Obama bunu idrak etti. Ama Washington’daki politikacıların çoğu ve akademisyenler halâ uyuyor. Aspen Enstitüsü’nün araştırması arzulanan sonuca varma arayışında iş dünyasının ve yönetimin neler yapılabileceğini tartışması için önemli bir fırsattır.”

Amerikalı iktisatçı, tahminlerin doğru çıkması için sadece serbest ticaret anlaşmalarının yeterli olmayacağını ve küresel ekonominin de canlanıp Amerikan mallarına talep yaratılması gerektiğini sözlerine ekliyor.

Kaynak